Change History for HowToTranslate

Version Date Author Comment
14 5 years Александър Шопов Връзка за типографията
13 10 years Александър Шопов Gnome git usage implies rebase …
12 10 years ivalkov Повредено форматиране
11 10 years ivalkov Поправки. Среднощното редактиране явно води до поява на грешки.
10 10 years ivalkov Бележка за обикновените текстови редактори. Поправка на връзки
9 10 years ivalkov Описание за обнояване на превод
8 11 years Александър Шопов Още инструменти за преводача
7 12 years Александър Шопов Връзка към нова страница за работа с хранилището
6 12 years Александър Шопов Връзка към страницата на списъка
5 12 years Александър Шопов Как се тегли
4 12 years Александър Шопов Инструкции за превод
3 12 years Александър Шопов Инструменти за превод
2 12 years Александър Шопов Добавяне на адрес на е-поща.
1 13 years Александър Шопов Прости указания