wiki:HowToTranslate

Version 3 (modified by Александър Шопов, 12 years ago) (diff)

Инструменти за превод

Как да превеждаме

Изтегляне на текущите преводи

Всеки може да изтегли текущете преводи. Те се намират в хранилище на Subversion. Клиент за тази система за контрол на версиите има тук Subversion.

Командата след това е:

svn co http://fsa-bg.org/repos/gtp/

Статистика на преводите

За текущото положение на преводите може да се обърнете към системата за статистика на GNOME: Damned Lies.

Пощенски списък

Пощенският списък на преводачите е dict@fsa-bg.org. Можете да се абонирате за него като пратите е-писмо на адрес dict-request@fsa-bg.org с тема subscribe.

Полезни инструменти за превод

Повечето от тези трябва да присъстват в дистрибуцията ви.

  1. Poedit
  2. gTranslator
  3. KBabel
  4. Emacs + po-mode

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip