wiki:HowToSubmitBugreport

Как се подава грешка

За да докладвате за грешка в някой превод, използвайте менюто New Ticket.

За да извършите действието, попълнете в полето GTP: В първото поле на действията с билети трябва да попълвате низа GDP. Това е елементарната ни система за защита срещу програмите, които публикуват спам по системите Trac.

Задължителна информация

Това е информация, която ни трябва, за да можем бързо и лесно да открием самата грешка. Колкото по-точно посочите грешката, толкова по-вероятно е бързо да я коригираме. Използването на хумор понякога играе лоша шега и рядко е информативно при подаването на билет.

Short summary: Това е кратко описание на грешката. Например: Правописна грешка в gedit, Непонятен превод на работния плот

Full description: Това е дълго описание на грешката. Бъдете подробни. Опишете какво е неправилно, къде е неправилно и как смятате, че трябва да бъде, ако имате предложение. Опишете как стигате до грешката, как и кога се появява, в коя програма, при какво действие. Напр. Когато избера няколко файла в папка, долу в лентата на прозореца излиза надпис: "Избрани са 5 папки", което е неправилно, трябва да е "Избрани са 5 файла". Ще ни помогне, ако посочите версиите на програмата (в програмата, меню ПомощОтносно) и на GNOME (от панела, меню Система → Относно GNOME). Може да използвате и вградената система за форматиране на текст на Trac.

I have files to attach to this ticket: Един от най-лесните и полезни начини за докладване на грешка е да пратите снимка на екрана. В GNOME има два лесни начина за това — с клавиша PrtSc? от клавиатурата. В повечето случаи това е достатъчно, но понякога е неизползваемо, напр. ако имате временен диалогов прозорец, който не позволява ползването на клавиша. Тогава може да ползвате програмата Gimp: Файл → Снимане → Снимка на екрана…. Запазете снимката като png или jpg и я прикачете към доклада. Можете и на нея да отбележите грешката.

Помощна информация

Cc: Ако попълните адреса на е-поща в полето (напр. Иван Петров <ipetrov@…>), то ще получавате всички коментари за този билет на адреса, който сте посочили. Може да докладвате и анонимно, но в такъв случай ще се наложи да следите за развитието от тези страници.

Component: Изберете името на програмата от менюто. Дори и да сбъркате, не е фатално, някой от преводачите ще коригира грешката.

Severity: Изберете нивото на "критичност" на грешката в превода по ваше усмотрение. Например:

  • blocker — грешка във вътрешната структура на файла с превода, което води до грешки при компилиране
  • critical — сериозна смислова грешка, която причинява затруднения на потребителите
  • major — сериозна правописна грешка или смислова грешка, неправилно преведен термин и др.
  • normal — обикновена правописна или печатна грешка
  • minor — пунктуационна грешка, лека правописна грешка
  • trivial — всякакви леки и незначителни грешки, неправилно написани главни/малки букви, неправилно поставени бързи клавиши за достъп без мишка
  • enhancement — предложения за подобряване на превода

Няма смисъл да търсите дали някой вече е докладвал тази грешка или дали е коригирана в последните преводи. Няма опасност да се изморим от много билети. Видите ли нещо, което не Ви харесва, докладвайте без колебание!

Не попълвайте нищо в Priority:, Milestone:, Keywords: и Assign to:. Това са служебни полета за нас.

Кога не можем да помогнем

Има случаи, в които не можем да коригираме проблем. Тогава затваряме билетите. Най-честите причини са:

  • Проблемът не е в програма, която превеждаме ние. Ще ви препратим към съответния проект, ако знаем кой е той.
  • Проблемът не е в наш превод, въпреки, че е в програма, която превеждаме ние. Типичният случай за това е дистрибуцията Ubuntu, която припокрива преводи.
  • Проблемът се дължи на техническо ограничение на системата за превод.
Last modified 14 years ago Last modified on Nov 23, 2008, 8:05:27 PM