Changeset 3010


Ignore:
Timestamp:
Dec 28, 2015, 11:36:15 AM (5 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подаден през github

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3009 r3010  
  110110"Project-Id-Version: git master\n"
  111111"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  112 "POT-Creation-Date: 2015-12-11 23:36+0800\n"
  113 "PO-Revision-Date: 2015-12-18 10:03+0200\n"
   112"POT-Creation-Date: 2015-12-22 22:50+0800\n"
   113"PO-Revision-Date: 2015-12-28 11:32+0200\n"
  114114"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  115115"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  178178msgstr "ФОРМАТ на архива"
  179179
  180 #: archive.c:430 builtin/log.c:1228
   180#: archive.c:430 builtin/log.c:1229
  181181msgid "prefix"
  182182msgstr "префикс"
   
  384384#: bundle.c:163 ref-filter.c:1372 sequencer.c:636 sequencer.c:1083
  385385#: builtin/blame.c:2734 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:334
  386 #: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1456 builtin/log.c:1689 builtin/merge.c:358
   386#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1461 builtin/log.c:1694 builtin/merge.c:358
  387387#: builtin/shortlog.c:158
  388388msgid "revision walk setup failed"
   
  425425"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
  426426
  427 #: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1366 builtin/shortlog.c:261
   427#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1369 builtin/shortlog.c:261
  428428#, c-format
  429429msgid "unrecognized argument: %s"
   
  13831383msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
  13841384
  1385 #: revision.c:2191
   1385#: revision.c:2193
  13861386msgid "your current branch appears to be broken"
  13871387msgstr "Текущият клон е повреден"
  13881388
  1389 #: revision.c:2194
   1389#: revision.c:2196
  13901390#, c-format
  13911391msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
  13921392msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
  13931393
  1394 #: revision.c:2388
   1394#: revision.c:2390
  13951395msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
  13961396msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
   
  18171817msgstr "няма достъп до „%s“"
  18181818
  1819 #: wrapper.c:611
  1820 #, c-format
  1821 msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
  1822 msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
  1823 
  1824 #: wrapper.c:612
  1825 msgid "no such user"
  1826 msgstr "такъв потребител не съществува"
  1827 
  1828 #: wrapper.c:620
   1819#: wrapper.c:608
  18291820msgid "unable to get current working directory"
  18301821msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
  18311822
  1832 #: wrapper.c:647
   1823#: wrapper.c:635
  18331824#, c-format
  18341825msgid "could not open %s for writing"
   
  18361827
  18371828# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
  1838 #: wrapper.c:658 builtin/am.c:425
   1829#: wrapper.c:646 builtin/am.c:425
  18391830#, c-format
  18401831msgid "could not write to %s"
  18411832msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
  18421833
  1843 #: wrapper.c:664
   1834#: wrapper.c:652
  18441835#, c-format
  18451836msgid "could not close %s"
   
  23882379
  23892380#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:894 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
  2390 #: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:545
   2381#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:543
  23912382#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
  23922383msgid "dry run"
   
  23952386#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4571 builtin/check-ignore.c:19
  23962387#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:558
  2397 #: builtin/log.c:1640 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
   2388#: builtin/log.c:1645 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
  23982389msgid "be verbose"
  23992390msgstr "повече подробности"
   
  25862577msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
  25872578
  2588 #: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1344
   2579#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1347
  25892580#, c-format
  25902581msgid "invalid ident line: %s"
   
  44534444msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
  44544445
  4455 #: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1263 parse-options.h:250
   4446#: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1266 parse-options.h:250
  44564447msgid "style"
  44574448msgstr "стил"
   
  44764467
  44774468#: builtin/checkout.c:1160 builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:112
  4478 #: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:560
   4469#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:558
  44794470#: builtin/send-pack.c:168
  44804471msgid "force progress reporting"
   
  53925383msgstr "информация за клоните"
  53935384
  5394 #: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:546
   5385#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:544
  53955386#: builtin/worktree.c:423
  53965387msgid "machine-readable output"
   
  55275518"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
  55285519
  5529 #: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1215 builtin/revert.c:86
   5520#: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1216 builtin/revert.c:86
  55305521msgid "add Signed-off-by:"
  55315522msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
   
  61056096msgstr "превръщане в пълно хранилище"
  61066097
  6107 #: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1232
   6098#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1233
  61086099msgid "dir"
  61096100msgstr "директория"
   
  74847475msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
  74857476
  7486 #: builtin/log.c:1210
   7477#: builtin/log.c:1211
  74877478msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
  74887479msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
  74897480
  7490 #: builtin/log.c:1213
   7481#: builtin/log.c:1214
  74917482msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
  74927483msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
  74937484
  7494 #: builtin/log.c:1217
   7485#: builtin/log.c:1218
  74957486msgid "print patches to standard out"
  74967487msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
  74977488
  7498 #: builtin/log.c:1219
   7489#: builtin/log.c:1220
  74997490msgid "generate a cover letter"
  75007491msgstr "създаване на придружаващо писмо"
  75017492
  7502 #: builtin/log.c:1221
   7493#: builtin/log.c:1222
  75037494msgid "use simple number sequence for output file names"
  75047495msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
  75057496
  7506 #: builtin/log.c:1222
   7497#: builtin/log.c:1223
  75077498msgid "sfx"
  75087499msgstr "ЗНАЦИ"
  75097500
  7510 #: builtin/log.c:1223
   7501#: builtin/log.c:1224
  75117502msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
  75127503msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
  75137504
  7514 #: builtin/log.c:1225
   7505#: builtin/log.c:1226
  75157506msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
  75167507msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
  75177508
  7518 #: builtin/log.c:1227
   7509#: builtin/log.c:1228
  75197510msgid "mark the series as Nth re-roll"
  75207511msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
  75217512
  7522 #: builtin/log.c:1229
   7513#: builtin/log.c:1230
  75237514msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
  75247515msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
  75257516
  7526 #: builtin/log.c:1232
   7517#: builtin/log.c:1233
  75277518msgid "store resulting files in <dir>"
  75287519msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
  75297520
  7530 #: builtin/log.c:1235
   7521#: builtin/log.c:1236
  75317522msgid "don't strip/add [PATCH]"
  75327523msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
  75337524
  7534 #: builtin/log.c:1238
   7525#: builtin/log.c:1239
  75357526msgid "don't output binary diffs"
  75367527msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
  75377528
  7538 #: builtin/log.c:1240
   7529#: builtin/log.c:1241
   7530msgid "output all-zero hash in From header"
   7531msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
   7532
   7533#: builtin/log.c:1243
  75397534msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
  75407535msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
  75417536
  7542 #: builtin/log.c:1242
   7537#: builtin/log.c:1245
  75437538msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
  75447539msgstr ""
  75457540"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
  75467541
  7547 #: builtin/log.c:1244
   7542#: builtin/log.c:1247
  75487543msgid "Messaging"
  75497544msgstr "Опции при изпращане"
  75507545
  7551 #: builtin/log.c:1245
   7546#: builtin/log.c:1248
  75527547msgid "header"
  75537548msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
  75547549
  7555 #: builtin/log.c:1246
   7550#: builtin/log.c:1249
  75567551msgid "add email header"
  75577552msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
  75587553
  7559 #: builtin/log.c:1247 builtin/log.c:1249
   7554#: builtin/log.c:1250 builtin/log.c:1252
  75607555msgid "email"
  75617556msgstr "Е-ПОЩА"
  75627557
  7563 #: builtin/log.c:1247
   7558#: builtin/log.c:1250
  75647559msgid "add To: header"
  75657560msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
  75667561
  7567 #: builtin/log.c:1249
   7562#: builtin/log.c:1252
  75687563msgid "add Cc: header"
  75697564msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
  75707565
  7571 #: builtin/log.c:1251
   7566#: builtin/log.c:1254
  75727567msgid "ident"
  75737568msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
  75747569
  7575 #: builtin/log.c:1252
   7570#: builtin/log.c:1255
  75767571msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
  75777572msgstr ""
  7578 "задаване на адреса в заглавната част „From“ да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако не е "
  7579 "зададена такава, се взима адреса на подаващия"
  7580 
  7581 #: builtin/log.c:1254
   7573"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
   7574"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
   7575
   7576#: builtin/log.c:1257
  75827577msgid "message-id"
  75837578msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
  75847579
  7585 #: builtin/log.c:1255
   7580#: builtin/log.c:1258
  75867581msgid "make first mail a reply to <message-id>"
  75877582msgstr ""
   
  75897584"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
  75907585
  7591 #: builtin/log.c:1256 builtin/log.c:1259
   7586#: builtin/log.c:1259 builtin/log.c:1262
  75927587msgid "boundary"
  75937588msgstr "граница"
  75947589
  7595 #: builtin/log.c:1257
   7590#: builtin/log.c:1260
  75967591msgid "attach the patch"
  75977592msgstr "прикрепяне на кръпката"
  75987593
  7599 #: builtin/log.c:1260
   7594#: builtin/log.c:1263
  76007595msgid "inline the patch"
  76017596msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
  76027597
  7603 #: builtin/log.c:1264
   7598#: builtin/log.c:1267
  76047599msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
  76057600msgstr ""
   
  76077602"„deep“ (дълбок)"
  76087603
  7609 #: builtin/log.c:1266
   7604#: builtin/log.c:1269
  76107605msgid "signature"
  76117606msgstr "подпис"
  76127607
  7613 #: builtin/log.c:1267
   7608#: builtin/log.c:1270
  76147609msgid "add a signature"
  76157610msgstr "добавяне на поле за подпис"
  76167611
  7617 #: builtin/log.c:1269
   7612#: builtin/log.c:1272
  76187613msgid "add a signature from a file"
  76197614msgstr "добавяне на подпис от файл"
  76207615
  7621 #: builtin/log.c:1270
   7616#: builtin/log.c:1273
  76227617msgid "don't print the patch filenames"
  76237618msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
  76247619
  7625 #: builtin/log.c:1359
   7620#: builtin/log.c:1362
  76267621msgid "-n and -k are mutually exclusive."
  76277622msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
  76287623
  7629 #: builtin/log.c:1361
   7624#: builtin/log.c:1364
  76307625msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
  76317626msgstr "опциите „--subject-prefix“ и „-k“ са несъвместими."
  76327627
  7633 #: builtin/log.c:1369
   7628#: builtin/log.c:1372
  76347629msgid "--name-only does not make sense"
  76357630msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
  76367631
  7637 #: builtin/log.c:1371
   7632#: builtin/log.c:1374
  76387633msgid "--name-status does not make sense"
  76397634msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
  76407635
  7641 #: builtin/log.c:1373
   7636#: builtin/log.c:1376
  76427637msgid "--check does not make sense"
  76437638msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
  76447639
  7645 #: builtin/log.c:1396
   7640#: builtin/log.c:1401
  76467641msgid "standard output, or directory, which one?"
  76477642msgstr ""
  76487643"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
  76497644
  7650 #: builtin/log.c:1398
   7645#: builtin/log.c:1403
  76517646#, c-format
  76527647msgid "Could not create directory '%s'"
  76537648msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
  76547649
  7655 #: builtin/log.c:1495
   7650#: builtin/log.c:1500
  76567651#, c-format
  76577652msgid "unable to read signature file '%s'"
  76587653msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
  76597654
  7660 #: builtin/log.c:1558
   7655#: builtin/log.c:1563
  76617656msgid "Failed to create output files"
  76627657msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
  76637658
  7664 #: builtin/log.c:1606
   7659#: builtin/log.c:1611
  76657660msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
  76667661msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
  76677662
  7668 #: builtin/log.c:1660
   7663#: builtin/log.c:1665
  76697664#, c-format
  76707665msgid ""
   
  76747669"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
  76757670
  7676 #: builtin/log.c:1671 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1685
   7671#: builtin/log.c:1676 builtin/log.c:1678 builtin/log.c:1690
  76777672#, c-format
  76787673msgid "Unknown commit %s"
   
  91509145msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
  91519146
  9152 #: builtin/push.c:15
   9147#: builtin/push.c:16
  91539148msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
  91549149msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
  91559150
  9156 #: builtin/push.c:86
   9151#: builtin/push.c:88
  91579152msgid "tag shorthand without <tag>"
  91589153msgstr "съкращение за етикет без ЕТИКЕТ"
  91599154
  9160 #: builtin/push.c:96
   9155#: builtin/push.c:98
  91619156msgid "--delete only accepts plain target ref names"
  91629157msgstr "опцията „--delete“ приема за цел само прости имена на указатели"
  91639158
  9164 #: builtin/push.c:140
   9159#: builtin/push.c:142
  91659160msgid ""
  91669161"\n"
   
  91719166"настройката „push.default“ в „git help config“."
  91729167
  9173 #: builtin/push.c:143
   9168#: builtin/push.c:145
  91749169#, c-format
  91759170msgid ""
   
  91969191"%s"
  91979192
  9198 #: builtin/push.c:158
   9193#: builtin/push.c:160
  91999194#, c-format
  92009195msgid ""
   
  92109205"    git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
  92119206
  9212 #: builtin/push.c:172
   9207#: builtin/push.c:174
  92139208#, c-format
  92149209msgid ""
   
  92249219"    git push --set-upstream %s %s\n"
  92259220
  9226 #: builtin/push.c:180
   9221#: builtin/push.c:182
  92279222#, c-format
  92289223msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
   
  92319226"изтласкате."
  92329227
  9233 #: builtin/push.c:183
   9228#: builtin/push.c:185
  92349229#, c-format
  92359230msgid ""
   
  92439238"клон."
  92449239
  9245 #: builtin/push.c:206
   9240#: builtin/push.c:208
  92469241msgid ""
  92479242"push.default is unset; its implicit value has changed in\n"
   
  92969291"ползвате стари версии на Git, задайте стойност „current“ вместо „simple“."
  92979292
  9298 #: builtin/push.c:273
   9293#: builtin/push.c:275
  92999294msgid ""
  93009295"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
   
  93039298"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
  93049299
  9305 #: builtin/push.c:280
   9300#: builtin/push.c:282
  93069301msgid ""
  93079302"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
   
  93179312"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
  93189313
  9319 #: builtin/push.c:286
   9314#: builtin/push.c:288
  93209315msgid ""
  93219316"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
   
  93309325"ръководството „git push --help“."
  93319326
  9332 #: builtin/push.c:292
   9327#: builtin/push.c:294
  93339328msgid ""
  93349329"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
   
  93499344"от ръководството „git push --help“."
  93509345
  9351 #: builtin/push.c:299
   9346#: builtin/push.c:301
  93529347msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
  93539348msgstr ""
   
  93569351"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
  93579352
  9358 #: builtin/push.c:302
   9353#: builtin/push.c:304
  93599354msgid ""
  93609355"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
   
  93669361"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
  93679362
  9368 #: builtin/push.c:361
   9363#: builtin/push.c:363
  93699364#, c-format
  93709365msgid "Pushing to %s\n"
  93719366msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
  93729367
  9373 #: builtin/push.c:365
   9368#: builtin/push.c:367
  93749369#, c-format
  93759370msgid "failed to push some refs to '%s'"
  93769371msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
  93779372
  9378 #: builtin/push.c:395
   9373#: builtin/push.c:397
  93799374#, c-format
  93809375msgid "bad repository '%s'"
  93819376msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
  93829377
  9383 #: builtin/push.c:396
   9378#: builtin/push.c:398
  93849379msgid ""
  93859380"No configured push destination.\n"
   
  94039398"    git push ИМЕ\n"
  94049399
  9405 #: builtin/push.c:411
   9400#: builtin/push.c:413
  94069401msgid "--all and --tags are incompatible"
  94079402msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
  94089403
  9409 #: builtin/push.c:412
   9404#: builtin/push.c:414
  94109405msgid "--all can't be combined with refspecs"
  94119406msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
  94129407
  9413 #: builtin/push.c:417
   9408#: builtin/push.c:419
  94149409msgid "--mirror and --tags are incompatible"
  94159410msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
  94169411
  9417 #: builtin/push.c:418
   9412#: builtin/push.c:420
  94189413msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
  94199414msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
  94209415
  9421 #: builtin/push.c:423
   9416#: builtin/push.c:425
  94229417msgid "--all and --mirror are incompatible"
  94239418msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
  94249419
  9425 #: builtin/push.c:539
   9420#: builtin/push.c:537
  94269421msgid "repository"
  94279422msgstr "хранилище"
  94289423
  9429 #: builtin/push.c:540 builtin/send-pack.c:161
   9424#: builtin/push.c:538 builtin/send-pack.c:161
  94309425msgid "push all refs"
  94319426msgstr "изтласкване на всички указатели"
  94329427
  9433 #: builtin/push.c:541 builtin/send-pack.c:163
   9428#: builtin/push.c:539 builtin/send-pack.c:163
  94349429msgid "mirror all refs"
  94359430msgstr "огледално копие на всички указатели"
  94369431
  9437 #: builtin/push.c:543
   9432#: builtin/push.c:541
  94389433msgid "delete refs"
  94399434msgstr "изтриване на указателите"
  94409435
  9441 #: builtin/push.c:544
   9436#: builtin/push.c:542
  94429437msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
  94439438msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
  94449439
  9445 #: builtin/push.c:547 builtin/send-pack.c:164
   9440#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:164
  94469441msgid "force updates"
  94479442msgstr "принудително обновяване"
  94489443
  94499444# FIXME double check this
  9450 #: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:175
   9445#: builtin/push.c:547 builtin/send-pack.c:175
  94519446msgid "refname>:<expect"
  94529447msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
  94539448
  9454 #: builtin/push.c:550 builtin/send-pack.c:176
   9449#: builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:176
  94559450msgid "require old value of ref to be at this value"
  94569451msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
  94579452
  9458 #: builtin/push.c:553
   9453#: builtin/push.c:550
   9454msgid "check|on-demand|no"
   9455msgstr "„check“ (проверка), „on-demand“ (при нужда) или „no“ (без)"
   9456
   9457#: builtin/push.c:551
  94599458msgid "control recursive pushing of submodules"
  94609459msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
  94619460
  9462 #: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:169
   9461#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:169
  94639462msgid "use thin pack"
  94649463msgstr "използване на съкратени пакети"
  94659464
  9466 #: builtin/push.c:556 builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:158
   9465#: builtin/push.c:554 builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:158
  94679466#: builtin/send-pack.c:159
  94689467msgid "receive pack program"
  94699468msgstr "програма за получаването на пакети"
  94709469
  9471 #: builtin/push.c:558
   9470#: builtin/push.c:556
  94729471msgid "set upstream for git pull/status"
  94739472msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
  94749473
  9475 #: builtin/push.c:561
   9474#: builtin/push.c:559
  94769475msgid "prune locally removed refs"
  94779476msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
  94789477
  9479 #: builtin/push.c:563
   9478#: builtin/push.c:561
  94809479msgid "bypass pre-push hook"
  94819480msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
  94829481
  9483 #: builtin/push.c:564
   9482#: builtin/push.c:562
  94849483msgid "push missing but relevant tags"
  94859484msgstr ""
   
  94879486"изтласкване, етикети"
  94889487
  9489 #: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:166
   9488#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:166
  94909489msgid "GPG sign the push"
  94919490msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
  94929491
  9493 #: builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:170
   9492#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:170
  94949493msgid "request atomic transaction on remote side"
  94959494msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
  94969495
   9496#: builtin/push.c:577
   9497msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
   9498msgstr ""
   9499"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите  „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
   9500
  94979501#: builtin/push.c:579
  9498 msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
  9499 msgstr ""
  9500 "опцията „--delete“ е несъвместима с опциите  „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
  9501 
  9502 #: builtin/push.c:581
  95039502msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
  95049503msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.