wiki:WikiStart

Version 7 (modified by yavorescu, 17 years ago) (diff)

Добавен е новия преводач Филип Димитров.

Добре дошли в системата за проследяване на грешки на екипа "GNOME на български!"

За да докладвате за грешка в някой превод, използвайте менюто New Ticket. Ако попълните адреса на е-поща в полето (напр. Сульо Пулев <sulio@…>), то ще получавате всички коментари за този билет на адреса, който сте посочили. Може да докладвате и анонимно, но в такъв случай ще се наложи да следите за развитието от тези страници. В полето "Short summary" напишете кратко описание на грешката, а в тялото я опишете подробно. Може да използвате и вградената система за форматиране на текст на Trac.

Изберете името на програмата от менюто "Component". Дори и да сбъркате, не е фатално, някой от преводачите ще коригира грешката. Не е необходимо да въвеждате версията на програмата, но ако смятате, че това е важно, напишете я в темата или тялото на билета.

Изберете нивото на "критичност" на грешката в превода по ваше усмотрение. Например:

 • blocker - грешка във вътрешната структура на файла с превода, което води до грешки при компилиране
 • critical - сериозна смислова грешка, която причинява затруднения на потребителите
 • major - сериозна правописна грешка или смислова грешка, неправилно преведен термин и др.
 • normal - обикновена правописна или печатна грешка
 • minor - пунктуационна грешка, лека правописна грешка
 • trivial - всякакви леки и незначителни грешки, неправилно написани главни/малки букви, неправилно поставени бързи клавиши за достъп без мишка
 • enhancement - предложения за подобряване на превода

Няма смисъл да търсите дали някой вече е докладвал тази грешка или дали е коригирана в последните преводи. Няма опасност да се изморим от много билети. Видите ли нещо, което не Ви харесва, докладвайте без колебание!

Преводачи

 • Александър Шопов - ash
 • Атанас Кошаров - WebCrusader?
 • Виктор Дачев - tech_noir
 • Владимира Гиргинова - ii
 • Владимир Петков - kaladan
 • Петър Славов - peshka
 • Ростислав Райков - zbrox
 • Стойчо Станчев - stoyo
 • Филип Андонов - fandonov
 • Филип Димитров - xboing
 • Юлия Велкова - konfeta
 • Явор Доганов - yavorescu
 • Ясен Праматаров - turin

Благодарим Ви!
Екипът на GNOME на български!