wiki:WikiStart

Version 2 (modified by yavorescu, 17 years ago) (diff)

Първа версия на началната страница, кратки насоки за потребителите

Добре дошли в системата за проследяване на грешки на екипа "GNOME на български!"

За да докладвате за грешка в някой превод, използвайте менюто New Ticket. Ако попълните адреса на е-поща в полето (напр. Сульо Пулев <sulio@…>), то ще получавате всички коментари за този билет на адреса, който сте посочили. Може да докладвате и анонимно, но в такъв случай ще се наложи да следите за развитието от тези страници. В полето "Short summary" напишете кратко описание на грешката, а в тялото я опишете подробно. Може да използвате и вградената система за форматиране на текст на Trac.

Изберете името на програмата от менюто "Component". Дори и да сбъркате, не е фатално, някой от преводачите ще коригира грешката.

Изберете нивото на "критичност" на грешката в превода по ваше усмотрение. Например:

 • blocker - грешка във вътрешната структура на файла с превода, което води до грешки при компилиране
 • critical - сериозна смислова грешка, която причинява сериозни затруднения на потребителите
 • major - сериозна правописна грешка или смислова грешка, неправилно преведен термин и др.
 • normal - обикновена правописна или печатна грешка
 • minor - пунктуационна грешка, лека правописна грешка
 • trivial - всякакви леки и незначителни грешки, неправилно написани главни/малки букви, неправилно поставени бързи клавиши за достъп без мишка
 • enhancement - предложения за подобряване на превода

Преводачи

 • Александър Шопов - ash
 • Атанас Кошаров -
 • Виктор Дачев - tech_noir
 • Владимира Гиргинова -
 • Владимир Петков - kaladan
 • Петър Славов - peshka
 • Ростислав Райков - zbrox
 • Стойчо Станчев - stoyo
 • Филип Андонов - fandonov
 • Юлия Велкова - konfeta
 • Явор Доганов - yavorescu
 • Ясен Праматаров - turin

Благодарим Ви!
Екипът на GNOME на български!