Changes between Version 2 and Version 3 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
Jun 18, 2005, 7:09:04 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Comment:

Добавен още пояснителен текст

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiStart

  v2 v3  
  33За да докладвате за грешка в някой превод, използвайте менюто [http://fsa-bg.org/project/gtp/newticket New Ticket]. Ако попълните адреса на е-поща в полето (напр. Сульо Пулев <sulio@pulio.bg>), то ще получавате всички коментари за този билет на адреса, който сте посочили. Може да докладвате и анонимно, но в такъв случай ще се наложи да следите за развитието от тези страници. В полето "Short summary" напишете кратко описание на грешката, а в тялото я опишете подробно. Може да използвате и вградената система за  [wiki:WikiFormatting форматиране на текст] на Trac.
  44
  5 Изберете името на програмата от менюто "Component". Дори и да сбъркате, не е фатално, някой от преводачите ще коригира грешката.
   5Изберете името на програмата от менюто "Component". Дори и да сбъркате, не е фатално, някой от преводачите ще коригира грешката. Не е необходимо да въвеждате версията на програмата, но ако смятате, че това е важно, напишете я в темата или тялото на билета.
  66
  77Изберете нивото на "критичност" на грешката в превода по ваше усмотрение. Например:
  88
  99 * ''blocker'' - грешка във вътрешната структура на файла с превода, което води до грешки при компилиране
  10  * ''critical'' - сериозна смислова грешка, която причинява сериозни затруднения на потребителите
   10 * ''critical'' - сериозна смислова грешка, която причинява затруднения на потребителите
  1111 * ''major'' - сериозна правописна грешка или смислова грешка, неправилно преведен термин и др.
  1212 * ''normal'' - обикновена правописна или печатна грешка
   
  1414 * ''trivial'' - всякакви леки и незначителни грешки, неправилно написани главни/малки букви, неправилно поставени бързи клавиши за достъп без мишка
  1515 * ''enhancement'' - предложения за подобряване на превода
   16
   17Няма смисъл да търсите дали някой вече е докладвал тази грешка или дали е коригирана в последните преводи. Няма опасност да се изморим от много билети. Видите ли нещо, което не Ви харесва, докладвайте без колебание!
  1618
  1719== Преводачи ==