wiki:Typography

Version 2 (modified by Александър Шопов, 6 years ago) (diff)

Номера според Unicode

Типография

 1. Кавички
  • Стандартни: „“ (99 66): U+201E U+201C
  • Вложени/обхващащи «»: U+00AB U+00BB
 1. Многоточие …: U+2026
 1. Тире —: U+2014 (em-dash)
 1. Ударени гласни
 • Ударено „и“ — с един знак, а не с два знака:
Ѝѝ (U+040D U+040D)Ѝѝ (U+0418U+0300 U+0438U+0300
 • Останали гласни — с два знака:
А̀а̀ (U+0410U+0300 U+0430U+0300)Ъ̀ъ̀ (U+042AU+0300 U+044AU+0300)
О̀о̀ (U+041EU+0300 U+043EU+0300)У̀у̀ (U+0423U+0300 U+0443U+0300)
Ѐѐ (U+0415U+0300 U+0435U+0300)
Ю̀ю̀ (U+042EU+0300 U+044EU+0300)Я̀я̀(U+042FU+0300 U+044FU+0300)

 1. Буквоподобни знаци:
 • № (U+2116)
 • © (U+00A9)