Changes between Version 5 and Version 6 of Typography


Ignore:
Timestamp:
Dec 21, 2018, 1:07:40 PM (3 years ago)
Author:
Александър Шопов
Comment:

Още типография

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Typography

  v5 v6  
  33 1. Кавички
  44  * Стандартни: „“ (,,99,, ^66^): `U+201E` `U+201C`
  5   * Вложени/обхващащи «»: `U+00AB` `U+00BB`
   5  * Вложени/обхващащи: «» `U+00AB` `U+00BB`
  66
  7   2. Многоточие …: `U+2026`
   7  2. Многоточие: … `U+2026`
  88
  9   3. Тире —: `U+2014` (em-dash)
   9  3. Тире: — `U+2014` (em-dash)
  1010
  1111  4. Ударени гласни
  12 
  1312   * Ударено „и“ — с един знак, а не с два знака:
  14 
  1513||Ѝѝ (`U+040D` `U+040D`)||Ѝѝ  (`U+0418U+0300`  `U+0438U+0300`)||
  16 
  17     * Останали гласни — с два знака:
  18 
   14      * Останали гласни — с два знака:
  1915||А̀а̀ (`U+0410U+0300`  `U+0430U+0300`)||Ъ̀ъ̀ (`U+042AU+0300`  `U+044AU+0300`)||
  2016||О̀о̀ (`U+041EU+0300`  `U+043EU+0300`)||У̀у̀ (`U+0423U+0300`  `U+0443U+0300`)||
   
  2319
  2420 5. Буквоподобни знаци:
  25  * № (`U+2116`)
  26  * © (`U+00A9`)
   21  * № (`U+2116`)
   22  * © (`U+00A9`)
  2723
  2824 6. Интервали:
  29  * „ “ Hair Space (U+200A)
   25  * „ “ Hair Space (`U+200A`)
   26
   277. Други знаци:
   28  * Водач на реда тире: ⁃ (`U+2043`), при списъци
   29  * Натъртваща точка: • (`U+2022`), замества звездичката *
   30
   318. Математически
   32  * × (`U+00D7`): умножение, на
   33  * ≤(`U+2264`), ≥ (`U+2265`)
   34  * ≡(`U+2261`): еквивалентност