wiki:Typography

Типография

 1. Кавички
  • Стандартни: „“ (99 66): U+201E U+201C
  • Вложени/обхващащи: «» U+00AB U+00BB
 1. Многоточие: … U+2026
 1. Тире: — U+2014 (em-dash)
 1. Ударени гласни
  • Ударено „и“ — с един знак, а не с два знака:
Ѝѝ (U+040D U+040D)Ѝѝ (U+0418U+0300 U+0438U+0300)
 • Останали гласни — с два знака:
А̀а̀ (U+0410U+0300 U+0430U+0300)Ъ̀ъ̀ (U+042AU+0300 U+044AU+0300)
О̀о̀ (U+041EU+0300 U+043EU+0300)У̀у̀ (U+0423U+0300 U+0443U+0300)
Ѐѐ (U+0415U+0300 U+0435U+0300)
Ю̀ю̀ (U+042EU+0300 U+044EU+0300)Я̀я̀(U+042FU+0300 U+044FU+0300)
 1. Буквоподобни знаци:
  • № (U+2116)
  • © (U+00A9)
 1. Интервали:
  • „ “ Hair Space (U+200A)
 1. Други знаци:
  • Водач на реда тире: ⁃ (U+2043), при списъци
  • Натъртваща точка: • (U+2022), замества звездичката *
 1. Математически
  • × (U+00D7): умножение, на
  • ≤(U+2264), ≥ (U+2265)
  • ≡(U+2261): еквивалентност
Last modified 3 years ago Last modified on Dec 21, 2018, 1:07:40 PM