wiki:RepositoryUsage

Version 2 (modified by Александър Шопов, 13 years ago) (diff)

Временно запазване

Използване на хранилището на проекта

Проектът за превод на GNOME на български има собствено хранилище, в което се слагат всички преводи. Това улеснява обработката на множеството проекти и дава едно място за съхранение на българския вариант на интерфейса.

Софтуерът управляващ хранилището е Subversion. Той е популярен и има клиенти за всички популярни операционни системи. Документацията му е изключително добра и се намира тук. За начинаещите са важни първите две глави, които са и много кратки: 1. Fundamental Concepts (фундаменти) и 2. Basic Usage (основни команди).

Адрес на хранилището

Хранилището се намира на адрес http://fsa-bg.org/repos/gtp/. За да го изтеглите, изпълнете командата:

svn co http://fsa-bg.org/repos/gtp/

Права за подаване

Редовните преводачи получават права да подават към хранилището. Хората, които раздават правата са Александър Шопов и Явор Доганов — контактите им са на основната страница на уикито.

Структура на хранилището

administrativa
Административни записки
scripts
Скриптове в помощ на преводачите
administrativa/trac_local_changes
промени по локалната инсталация на Trac
dictionary
речник на проекта, остарял
freedesktop
Преводи към проекта Freedesktop.org
gnome
Преводи за проекта GNOME
gnome/master
Преводи от основното направление.
gnome/gnome-X-YZ
Където X,Y,Z са цифри — преводи за текущо стабилната версия, ако са различни от основното направлиние за разработка и се налага превод.
gnome/extras
Програми от GNOME в частта extras.
gnome/office
Програми от GNOME в частта office.
gnome/documentation
Преводи на много остаряла документация, неподадени към основния проект.
sharp
Програми основани на GNOME, но извън официалните хранилища.
misc
Разни файлове с превод.
misc/gcompris
Думи за програмата gecomrpis.
non-gtk
Общи преводи, статии, особени програми.