wiki:RepositoryUsage

Version 1 (modified by Александър Шопов, 12 years ago) (diff)

Временно запазване

Използване на хранилището на проекта

Проектът за превод на GNOME на български има собствено хранилище, в което се слагат всички преводи. Това улеснява обработката на множеството проекти и дава едно място за съхранение на българския вариант на интерфейса.

Софтуерът управляващ хранилището е Subversion. Той е популярен и има клиенти за всички популярни операционни системи. Документацията му е изключително добра и се намира тук. За начинаещите са важни първите две глави, които са и много кратки: 1. Fundamental Concepts (фундаменти) и 2. Basic Usage (основни команди).