Changes between Version 5 and Version 6 of RepositoryUsage


Ignore:
Timestamp:
Nov 14, 2009, 6:50:39 AM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Comment:

Форматиране

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • RepositoryUsage

  v5 v6  
  83835. Ако правите тривиални промени, не е необходимо да се добавяте като преводач, особено ако вече присъствате във файла. В случай, че полагате по-големи усилия и превеждате повече низове — добавете се. Освен това укажете, че сте последният преводач в полето {{{Last-Translator:}}}
  8484
  85 5. Стандартът за имена на файлове във формат po е следната: {{{програма.версия.bg.po}}}. Примерно {{{gst-plugins-good-0.10.15.2.bg.po}}}. Тази версия от името на файла трябва да съвпада с версията в заглавната част: {{{"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.15.2\n"}}}. Версиите в директориите за GNOME се задават на база на клоновете, към който принадлежат — master, gnome-X-YZ и т.н. Възможно е версиите указани с директориите и с имената на файловете да не съвпадат.
   856. Стандартът за имена на файлове във формат po е следната: {{{програма.версия.bg.po}}}. Примерно {{{gst-plugins-good-0.10.15.2.bg.po}}}. Тази версия от името на файла трябва да съвпада с версията в заглавната част: {{{"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.15.2\n"}}}. Версиите в директориите за GNOME се задават на база на клоновете, към който принадлежат — master, gnome-X-YZ и т.н. Възможно е версиите указани с директориите и с имената на файловете да не съвпадат.
  8686
  87 6. Преди подаване файловете трябва да се тестват, но ___задължителният минимум___ са '''проверка за правописни грешки''' и '''проверка за коректност''' на формата с {{{msgfmt -cvv --check-accelerators=_}}}.
   877. Преди подаване файловете трябва да се тестват, но __задължителният минимум__ са '''проверка за правописни грешки''' и '''проверка за коректност''' на формата с:
   88{{{
   89msgfmt -cvv --check-accelerators=_ ФАЙЛ_НА_ПРЕВОДА.po
   90}}}
  8891
  89 7. Директориите за GNOME проследяват версиите за разработка и текущата стабилна версия. При ново издание — старият стабилен клон се изтрива. Прави се нов стабилен, в който при нужда се копират файлове от директорията за разработка.
   92
   938. Директориите за GNOME проследяват версиите за разработка и текущата стабилна версия. При ново издание — старият стабилен клон се изтрива. Прави се нов стабилен, в който при нужда се копират файлове от директорията за разработка.
  9094
  9195== Златно правило за работа ==