Changes between Version 4 and Version 5 of RepositoryUsage


Ignore:
Timestamp:
Nov 14, 2009, 6:48:37 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Comment:

Корекции от Явор Доганов и Александър Тодоров

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • RepositoryUsage

  v4 v5  
  44Проектът за превод на GNOME на български има собствено хранилище, в което се слагат всички преводи. Това улеснява обработката на множеството проекти и дава едно място за съхранение на българския вариант на интерфейса.
  55
  6 Софтуерът управляващ хранилището е [http://subversion.tigris.org/ Subversion]. Той е популярен и има клиенти за всички популярни операционни системи. Документацията му е изключително добра и се намира [http://svnbook.red-bean.com/ тук]. За начинаещите са важни първите две глави, които са и много кратки: 1. Fundamental Concepts (фундаменти) и 2. Basic Usage (основни команди).
   6Софтуерът управляващ хранилището е [http://subversion.tigris.org/ Subversion]. Той е популярен и има клиенти за всички популярни операционни системи. Документацията му е изключително добра и се намира [http://svnbook.red-bean.com/ тук]. За начинаещите са важни първите две глави, които са и много кратки: 1. Fundamental Concepts (фундаменти) и 2. Basic Usage (основни команди). Съвсем минимално описание на български има тук: [http://fosscourse.org/wiki/Системи_за_контрол_на_версиите_на_софтуера#Subversion Fosscourse]
  77
  88== Адрес на хранилището ==
   
  1515== Права за подаване ==
  1616
  17 Редовните преводачи получават права да подават към хранилището. Хората, които раздават правата са Александър Шопов и Явор Доганов — контактите им са на основната страница на уикито.
   17Редовните преводачи получават права да подават към хранилището. Човекът, който раздава правата е Александър Шопов — контактите са на основната страница на уикито.
  1818
  1919== Структура на хранилището ==
   
  2525 administrativa/trac_local_changes::
  2626   промени по локалната инсталация на Trac
  27  dictionary::
  28    речник на проекта, остарял
  2927 freedesktop::
  3028   Преводи към проекта Freedesktop.org
   
  6260# Copyright (C) 2006 Maria Marieva <maria@marieva.org>.
  6361# This file is distributed under the same license as the fastwriter package.
  64 # Ivan Ivanov, 2005, 2008.
  65 # Maria Marieva, 2006.
   62# Ivan Ivano <ivan@ivanov.org>v, 2005, 2008.
   63# Maria Marieva <maria@marieva.org>, 2006.
  6664#
  6765msgid ""
   
  83814. Годините при {{{Copyright}}} се указват изрично и не се съкращават. Ако има примерно 3 последователни години 2005, 2006, 2007 се разделят със запетаи, а '''не''' се ползва съкращение (2005-2007).
  8482
   835. Ако правите тривиални промени, не е необходимо да се добавяте като преводач, особено ако вече присъствате във файла. В случай, че полагате по-големи усилия и превеждате повече низове — добавете се. Освен това укажете, че сте последният преводач в полето {{{Last-Translator:}}}
   84
  85855. Стандартът за имена на файлове във формат po е следната: {{{програма.версия.bg.po}}}. Примерно {{{gst-plugins-good-0.10.15.2.bg.po}}}. Тази версия от името на файла трябва да съвпада с версията в заглавната част: {{{"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.15.2\n"}}}. Версиите в директориите за GNOME се задават на база на клоновете, към който принадлежат — master, gnome-X-YZ и т.н. Възможно е версиите указани с директориите и с имената на файловете да не съвпадат.
  8686
  87 6. Преди подаване файловете трябва да се тестват, но задължителният минимум са проверка за правописни грешки и проверка за коректност на формата с {{{msgfmt -cvv}}}.
   876. Преди подаване файловете трябва да се тестват, но ___задължителният минимум___ са '''проверка за правописни грешки''' и '''проверка за коректност''' на формата с {{{msgfmt -cvv --check-accelerators=_}}}.
  8888
  89897. Директориите за GNOME проследяват версиите за разработка и текущата стабилна версия. При ново издание — старият стабилен клон се изтрива. Прави се нов стабилен, в който при нужда се копират файлове от директорията за разработка.