Changes between Version 3 and Version 4 of RepositoryUsage


Ignore:
Timestamp:
Nov 13, 2009, 2:45:31 PM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Comment:

Първа версия на документацията за subversion

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • RepositoryUsage

  v3 v4  
  5353
  54541. Текстовите файлове са в кодиране UTF-8, '''без''' [http://en.wikipedia.org/wiki/Byte-order_mark BOM], със знак за край на ред за UNIX (LF — 0x0A).
   55
  55562. Съобщението за подаването е задължително. То трябва да указва програмите, чиито преводи се подават. В случаите, когато се подават преводи от друг преводач, задължително се подава и името на другия преводач.
  5657
   
  7778"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  7879}}}
   80
   81  Ако преводачите прехвърлят авторски права, това се указва в изброяването започващо с {{{Copyright}}}.
   82
   834. Годините при {{{Copyright}}} се указват изрично и не се съкращават. Ако има примерно 3 последователни години 2005, 2006, 2007 се разделят със запетаи, а '''не''' се ползва съкращение (2005-2007).
   84
   855. Стандартът за имена на файлове във формат po е следната: {{{програма.версия.bg.po}}}. Примерно {{{gst-plugins-good-0.10.15.2.bg.po}}}. Тази версия от името на файла трябва да съвпада с версията в заглавната част: {{{"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.15.2\n"}}}. Версиите в директориите за GNOME се задават на база на клоновете, към който принадлежат — master, gnome-X-YZ и т.н. Възможно е версиите указани с директориите и с имената на файловете да не съвпадат.
   86
   876. Преди подаване файловете трябва да се тестват, но задължителният минимум са проверка за правописни грешки и проверка за коректност на формата с {{{msgfmt -cvv}}}.
   88
   897. Директориите за GNOME проследяват версиите за разработка и текущата стабилна версия. При ново издание — старият стабилен клон се изтрива. Прави се нов стабилен, в който при нужда се копират файлове от директорията за разработка.
   90
   91== Златно правило за работа ==
   92Ако имаш съмнения какво правиш и/или си нов член — питай в пощенския списък на проекта.