Changes between Version 2 and Version 3 of RepositoryUsage


Ignore:
Timestamp:
Nov 13, 2009, 2:20:22 PM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Comment:

Временно запазване

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • RepositoryUsage

  v2 v3  
  4646    Разни файлове с превод.
  4747 misc/gcompris::
  48     Думи за програмата gecomrpis.
   48    Думи за програмата gcomrpis.
  4949 non-gtk::
  5050    Общи преводи, статии, особени програми.
   51
   52== Правила при подаване ==
   53
   541. Текстовите файлове са в кодиране UTF-8, '''без''' [http://en.wikipedia.org/wiki/Byte-order_mark BOM], със знак за край на ред за UNIX (LF — 0x0A).
   552. Съобщението за подаването е задължително. То трябва да указва програмите, чиито преводи се подават. В случаите, когато се подават преводи от друг преводач, задължително се подава и името на другия преводач.
   56
   573. Пример за заглавната част на файл с превод на програмата fastwriter във формат po. Програмата е превеждана от Иван Иванов 2005 и 2008г. с адрес на е-поща ivan@ivanov.org и от Мария Мариева с адрес на е-поща maria@marieva.org 2006г.
   58{{{
   59# Bulgarian translation of fastwriter po-file.
   60# Copyright (C) 2005, 2008 Ivan Ivanov <ivan@ivanov.org>.
   61# Copyright (C) 2006 Maria Marieva <maria@marieva.org>.
   62# This file is distributed under the same license as the fastwriter package.
   63# Ivan Ivanov, 2005, 2008.
   64# Maria Marieva, 2006.
   65#
   66msgid ""
   67msgstr ""
   68"Project-Id-Version: fastwriter master\n"
   69"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
   70"POT-Creation-Date: 2009-08-24 21:57+0300\n"
   71"PO-Revision-Date: 2009-08-24 21:56+0300\n"
   72"Last-Translator: Ivan Ivanov <ivan@ivanov.org>\n"
   73"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   74"MIME-Version: 1.0\n"
   75"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   76"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   77"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   78}}}