Changes between Version 1 and Version 2 of RepositoryUsage


Ignore:
Timestamp:
Nov 13, 2009, 1:55:46 PM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Comment:

Временно запазване

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • RepositoryUsage

  v1 v2  
  66Софтуерът управляващ хранилището е [http://subversion.tigris.org/ Subversion]. Той е популярен и има клиенти за всички популярни операционни системи. Документацията му е изключително добра и се намира [http://svnbook.red-bean.com/ тук]. За начинаещите са важни първите две глави, които са и много кратки: 1. Fundamental Concepts (фундаменти) и 2. Basic Usage (основни команди).
  77
   8== Адрес на хранилището ==
   9
   10Хранилището се намира на адрес ''http://fsa-bg.org/repos/gtp/''. За да го изтеглите, изпълнете командата:
   11{{{
   12svn co http://fsa-bg.org/repos/gtp/
   13}}}
   14
   15== Права за подаване ==
   16
   17Редовните преводачи получават права да подават към хранилището. Хората, които раздават правата са Александър Шопов и Явор Доганов — контактите им са на основната страница на уикито.
   18
   19== Структура на хранилището ==
   20
   21 administrativa::
   22   Административни записки
   23 scripts::
   24   Скриптове в помощ на преводачите
   25 administrativa/trac_local_changes::
   26   промени по локалната инсталация на Trac
   27 dictionary::
   28   речник на проекта, остарял
   29 freedesktop::
   30   Преводи към проекта Freedesktop.org
   31 gnome::
   32   Преводи за проекта GNOME
   33 gnome/master::
   34   Преводи от основното направление.
   35 gnome/gnome-X-YZ::
   36   Където X,Y,Z са цифри — преводи за текущо стабилната версия, ако са различни от основното направлиние за разработка и се налага превод.
   37 gnome/extras::
   38   Програми от GNOME в частта extras.
   39 gnome/office::
   40   Програми от GNOME в частта office.
   41 gnome/documentation::
   42   Преводи на много остаряла документация, неподадени към основния проект.
   43 sharp::
   44    Програми основани на GNOME, но извън официалните хранилища.
   45 misc::
   46    Разни файлове с превод.
   47 misc/gcompris::
   48    Думи за програмата gecomrpis.
   49 non-gtk::
   50    Общи преводи, статии, особени програми.