Change History for NewsLetter3

Version Date Author Comment
4 10 years Александър Шопов Коментар, че не е публикуван
3 11 years Александър Шопов За типографията
2 11 years Александър Шопов Корекция на форматирането
1 11 years Александър Шопов Първи вариант