Changes between Version 1 and Version 2 of HowToUpdateWebkit


Ignore:
Timestamp:
Sep 10, 2011, 9:59:45 AM (11 years ago)
Author:
ivalkov
Comment:

Малки поправки

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • HowToUpdateWebkit

  v1 v2  
  2424повечето дистрибуции, където версиите на зависимостите са по-стари от
  2525необходимите. Преглед на генерирания Makefile води до извода, че
  26 обновяването на ръка ще е трудно и има вероятност да доведе то недобри
   26обновяването на ръка ще е трудно и има вероятност да доведе до недобри
  2727резултати.
  2828
   
  6262По този начин зависимостите ще се търсят в папката, където JHBuild
  6363инсталира компилираните програми. Приблизително същите параметри се
  64 използват от JHBuild при компилирането на модули и дори !WebKitGTK+ от
   64използват от JHBuild при компилирането на модули и дори WebKitGTK+ от
  6565архив с изходния код. За съжаление версията, която стандартно се
  6666компилира от JHBuild е по-стара от последната, където може да има
  6767промени по низовете. Променливата $JHBUILD_PREFIX се задава от средата
  68 JHBuild и е настроена в конфигурационния ви файл чрез променливата
  69 prefix.
   68JHBuild и е настроена в конфигурационния ви файл чрез стойността присвоена на prefix.
  7069
  7170{{{
   
  7473}}}
  7574
  76 Ако по някаква причина променливата няма стойност, задайте й.
   75Ако по някаква причина променливата няма стойност, задайте ѝ.
  7776
  7877{{{
   
  121120}}}
  122121
  123 В папката Source/WebKit/gtk/po/ ще намерите обновеният файл с превод.
   122В папката Source/WebKit/gtk/po/ ще намерите обновения файл с превод.
  124123
  125124{{{