Changes between Initial Version and Version 1 of HowToUpdateWebkit


Ignore:
Timestamp:
Aug 20, 2011, 3:55:17 PM (11 years ago)
Author:
ivalkov
Comment:

Описание на метода за обновяване на превода на WebKitGTK+

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • HowToUpdateWebkit

  v1 v1  
   1= Обновяване на превода на WebKitGTK+ =
   2
   3[[PageOutline]]
   4
   5== Защо преводите на WebKitGTK+ не могат да се обновят по стандартният начин? ==
   6=== Проблемът ===
   7Кодът на !WebKit(GTK+) е структуриран различно от повечето проекти
   8разработвани и разпространявани като свободен софтуер. Това не позволява обновяване на низовете на преводите по
   9[http://fsa-bg.org/project/gtp/wiki/HowToTranslate#%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4 стандартният начин] чрез intltool-update.
   10
   11В README файла (Source/WebKit/gtk/po/README) от изходния код е посочено как би трябвало да се обновят
   12преводите, но информацията не е напълно вярна:
   13
   14{{{
   15$ make webkit.pot-update
   16$ make update-po
   17}}}
   18
   19Посоченото правило „webkit.pot-update“ не съществува.
   20
   21=== Допълнителни затруднения ===
   22Генерирането на Makefile и използването на make изисква наличието на
   23всички зависимости нужни за компилиране. Това е почти невъзможно при
   24повечето дистрибуции, където версиите на зависимостите са по-стари от
   25необходимите. Преглед на генерирания Makefile води до извода, че
   26обновяването на ръка ще е трудно и има вероятност да доведе то недобри
   27резултати.
   28
   29== Обновяване ==
   30=== Генериране на Makefile и обновяване на шаблона ===
   31Сравнително лесен начин за удовлетворяване на зависимостите е
   32използването на [HowToTest средата за тестване JHBuild], която е много
   33вероятно вече да използвате, за да тествате преводите си. Разбира се,
   34ако версията в разработка на WebKitGTK+ изисква по-нови версии на
   35програмите и библиотеките от тези достъпни през JHBuild, този метод
   36няма да проработи.
   37
   38Ако не използвате JHBuild, прочетете как да настроите и използвате
   39средата в статията [HowToTest „Как да тестваме“].
   40
   41Отидете в папката, където е изходният код на !WebKit. Например:
   42
   43{{{
   44 $ cd ~/src/webkit-svn/
   45}}}
   46
   47Въведете следната команда, за да използвате обвивката на
   48средата JHBuild:
   49
   50{{{
   51 $ jhbuild shell
   52}}}
   53
   54За да генерирате Makefile изпълнете autogen.sh със следните параметри:
   55
   56{{{
   57 $ ./autogen.sh --prefix $JHBUILD_PREFIX --libdir $JHBUILD_PREFIX/lib --with-gtk=3.0 \
   58  --enable-introspection --disable-static --disable-gtk-doc \
   59   --includedir $JHBUILD_PREFIX/include/
   60}}}
   61
   62По този начин зависимостите ще се търсят в папката, където JHBuild
   63инсталира компилираните програми. Приблизително същите параметри се
   64използват от JHBuild при компилирането на модули и дори !WebKitGTK+ от
   65архив с изходния код. За съжаление версията, която стандартно се
   66компилира от JHBuild е по-стара от последната, където може да има
   67промени по низовете. Променливата $JHBUILD_PREFIX се задава от средата
   68JHBuild и е настроена в конфигурационния ви файл чрез променливата
   69prefix.
   70
   71{{{
   72$ echo $JHBUILD_PREFIX
   73$ /home/user/gnome-master
   74}}}
   75
   76Ако по някаква причина променливата няма стойност, задайте й.
   77
   78{{{
   79$ JHBUILD_PREFIX=$HOME/jhbuild_install_dir
   80}}}
   81
   82Изпълнението на скрипта трябва да приключи с изход подобен на този:
   83
   84{{{
   85WebKit was configured with the following options:
   86
   87...
   88 Introspection support                                    : yes
   89 WebKit2 support                                          : no
   90 WebKit2 plugin process                                   : no
   91}}}
   92
   93Ако липсва някаква зависимост, опитайте да я компилирате чрез JHBuild
   94в друг терминал и изпълнете autogen.sh отново.
   95
   96Когато бъде генериран Makefile може да преминете към самото
   97обновяване.
   98
   99{{{
   100 $ ls Makefile -l
   101-rw-r--r-- 1 user group 735 2011-08-17 16:32 Makefile
   102}}}
   103
   104=== Обновяване на файла с превода ===
   105Вярното правило (към 20 авг 2011) за обновяване на файла с шаблона е
   106„webkit-3.0.pot-update“. За да обновите файла с превода е необходимо
   107да изпълните:
   108
   109{{{
   110$ make webkit-3.0.pot-update
   111$ make update-po-files
   112}}}
   113
   114Всъщност правилото „update-po“ посочено в README файла извиква вярното
   115такова за генериране на шаблона webkit-3.0.pot и допълнително
   116„update-po-files“ за обновяване на файловете с преводите. Вероятно би
   117било по-добре просто да изпълните:
   118
   119{{{
   120$ make update-po
   121}}}
   122
   123В папката Source/WebKit/gtk/po/ ще намерите обновеният файл с превод.
   124
   125{{{
   126$ ls -l  Source/WebKit/gtk/po/bg.po
   127-rw-r--r-- 1 user group 51391 2011-08-20 11:33 Source/WebKit/gtk/po/bg.po
   128$ msgfmt -cvv  Source/WebKit/gtk/po/bg.po
   129Source/WebKit/gtk/po/bg.po: 270 преведени съобщения, 18 мъгляви преводи, 16 непреведени съобщения.
   130}}}
   131
   132Сега вече може да работите по обновяването на превода.  Успех!