wiki:HowToTranslate

Version 7 (modified by Александър Шопов, 12 years ago) (diff)

Връзка към нова страница за работа с хранилището

Как да превеждаме

Изтегляне на текущите преводи

Всеки може да изтегли текущете преводи. Те се намират в хранилище на Subversion. Клиент за тази система за контрол на версиите има тук Subversion.

Командата след това е:

svn co http://fsa-bg.org/repos/gtp/

Прегледайте страницата „Използване на хранилището на проекта“.

Статистика на преводите

За текущото положение на преводите може да се обърнете към системата за статистика на GNOME: Damned Lies.

Изтегляне на файл за превод

В повечето случаи трябва да се преведе файл, който е във формат po. Той е определен от GNU gettext. За да го изтеглите, правите следното:

  1. Отивате на следната страница http://l10n.gnome.org/teams/bg и търсите програмата там. Това трябва да е в колонката User interface, първия ред, както и GNOME-Office Productivity Applications и Extra GNOME Applications.
  2. От следващата страница избирате приложението и след това запазвате po-файла.
  3. Превеждате, проверявате и пращате в списъка.

Погледнете следния пример:

Пример как да се изтегля

Пощенски списък

Пощенският списък на преводачите е dict@fsa-bg.org. Можете да се абонирате за него като пратите е-писмо на адрес dict-request@fsa-bg.org с тема subscribe или като посетите следната страница: http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

Полезни инструменти за превод

Повечето от тези трябва да присъстват в дистрибуцията ви.

  1. Poedit
  2. gTranslator
  3. KBabel
  4. Emacs + po-mode

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip