wiki:HowToSubmitBugreport

Version 3 (modified by Александър Шопов, 14 years ago) (diff)

Още информация

Как се подава грешка

За да докладвате за грешка в някой превод, използвайте менюто New Ticket.

За да извършите действието, попълнете в полето GTP: В първото поле на действията с билети трябва да попълвате низа GDP. Това е елементарната ни система за защита срещу програмите, които публикуват спам по системите Trac.

Задължителна информация

Това е информация, която ни трябва, за да можем бързо и лесно да открием самата грешка.

Short summary: Това е кратко описание на грешката. Например: Правописна грешка в gedit, Непонятен превод на работния плот

Full description: Това е дълго описание на грешката. Бъдете подробни. Опишете какво е неправилно, къде е неправилно и как смятате, че трябва да бъде, ако имате предложение. Опишете как стигате до грешката, как и кога се появява, в коя програма, при какво действие. Напр. Когато избера няколко файла в папка, долу в лентата на прозореца излиза надпис: "Избрани са 5 папки", което е неправилно, трябва да е "Избрани са 5 файла". Ще ни помогне, ако посочите версиите на програмата (в програмата, меню Помощ -> Относно) и на GNOME (от панела, меню Система -> Относно GNOME). Може да използвате и вградената система за форматиране на текст на Trac.

I have files to attach to this ticket FIXME: как се правят снимки на екрана прнтскр и гимп.

Помощна информация

Ако попълните адреса на е-поща в полето (напр. Сульо Пулев <sulio@…>), то ще получавате всички коментари за този билет на адреса, който сте посочили. Може да докладвате и анонимно, но в такъв случай ще се наложи да следите за развитието от тези страници.

Изберете името на програмата от менюто "Component". Дори и да сбъркате, не е фатално, някой от преводачите ще коригира грешката.

Не е необходимо да въвеждате версията на програмата, но ако смятате, че това е важно, напишете я в темата или тялото на билета.

Изберете нивото на "критичност" на грешката в превода по ваше усмотрение. Например:

  • blocker - грешка във вътрешната структура на файла с превода, което води до грешки при компилиране
  • critical - сериозна смислова грешка, която причинява затруднения на потребителите
  • major - сериозна правописна грешка или смислова грешка, неправилно преведен термин и др.
  • normal - обикновена правописна или печатна грешка
  • minor - пунктуационна грешка, лека правописна грешка
  • trivial - всякакви леки и незначителни грешки, неправилно написани главни/малки букви, неправилно поставени бързи клавиши за достъп без мишка
  • enhancement - предложения за подобряване на превода

Няма смисъл да търсите дали някой вече е докладвал тази грешка или дали е коригирана в последните преводи. Няма опасност да се изморим от много билети. Видите ли нещо, което не Ви харесва, докладвайте без колебание!

Кога не можем да помогнем

FIXME: други проекти