TimelineMay 22, 2017:

12:50 AM Changeset [3143] by Александър Шопов
diffutils-3.5.25.bg.po: 266 преведени съобщения.

May 18, 2017:

12:49 PM Changeset [3142] by Александър Шопов
diffutils-3.5.25.bg.po: 217 преведени съобщения, 49 непреведени съобщения.

May 17, 2017:

3:55 PM Changeset [3141] by Александър Шопов
diffutils-3.5.25.bg.po: 196 преведени съобщения, 70 непреведени съобщения.

May 14, 2017:

8:44 PM Changeset [3140] by Александър Шопов
diffutils-3.5.25.bg.po: 172 преведени съобщения, 94 непреведени съобщения.
12:41 AM Changeset [3139] by Александър Шопов
diffutils: 135 преведени съобщения, 14 мъгляви преводи, 117 …

May 12, 2017:

2:22 PM Changeset [3138] by Александър Шопов
diffutils: 102 преведени съобщения, 15 мъгляви преводи, 149 …

May 9, 2017:

12:34 PM Changeset [3137] by Александър Шопов
diffutils: прилагане на вече преведеното
12:29 PM Changeset [3136] by Александър Шопов
diffutils-3.5.25.bg.po: подготовка за превод

May 8, 2017:

1:07 PM Changeset [3135] by Александър Шопов
tuxpaint: преместен в собствена директория
1:06 PM Changeset [3134] by Александър Шопов
gst-plugins-bad-1.12: подаден през робота
12:46 PM Changeset [3133] by Александър Шопов
gstreamer-1.12: подаден през робота
12:44 PM Changeset [3132] by Александър Шопов
gstreamer-1.12: подаден през робота
12:33 PM Changeset [3131] by Александър Шопов
git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/234

Apr 30, 2017:

8:05 PM Changeset [3130] by Александър Шопов
git 2.13-rc1: https://github.com/git-l10n/git-po/pull/228
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.