TimelineJun 4, 2016:

2:33 PM Changeset [3088] by Александър Шопов
freedesktop: преместен в non-gtk
2:24 PM Changeset [3087] by Александър Шопов
sed: подаден през робота, обособяване на софтуера на GNU

May 31, 2016:

11:02 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Връзка за типографията (diff)
7:21 AM Changeset [3086] by Александър Шопов
git: подадан през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/183

May 22, 2016:

7:55 PM Changeset [3085] by Александър Шопов
xkeyboard-config-2.17.99: подаден през robot@…

May 14, 2016:

2:10 PM Changeset [3084] by Александър Шопов
systemd: подаден чрез https://github.com/systemd/systemd/pull/3253
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.