TimelineJan 22, 2016:

7:50 AM Changeset [3037] by Александър Шопов
gnome-shell: подаден в master
7:50 AM Changeset [3036] by Александър Шопов
gnome-session: подаден в master
7:50 AM Changeset [3035] by Александър Шопов
gnome-online-accounts: подаден в master
7:50 AM Changeset [3034] by Александър Шопов
gnome-control-center: подаден в master
7:50 AM Changeset [3033] by Александър Шопов
gdm: подаден в master

Jan 19, 2016:

7:55 PM Changeset [3032] by Александър Шопов
hitori: подаден в master
7:54 PM Changeset [3031] by Александър Шопов
gnome-sudoku: подаден в master
7:54 PM Changeset [3030] by Александър Шопов
gnome-mines: подаден в master
7:54 PM Changeset [3029] by Александър Шопов
gnome-chess: подаден в master
7:54 PM Changeset [3028] by Александър Шопов
aisleriot: подаден в master

Jan 18, 2016:

6:49 AM Changeset [3027] by Александър Шопов
gnome-nibbles: подаден в master
6:49 AM Changeset [3026] by Александър Шопов
gnome-mines: подаден в master
6:49 AM Changeset [3025] by Александър Шопов
four-in-a-row: подаден в master

Jan 15, 2016:

9:42 PM Changeset [3024] by Александър Шопов
gnome-taquin: подаден в master

Jan 14, 2016:

8:19 PM Changeset [3023] by Александър Шопов
gnome-mahjongg: подаден в master
8:19 PM Changeset [3022] by Александър Шопов
gnome-klotski: подаден в master
8:19 PM Changeset [3021] by Александър Шопов
five-or-more: подаден в master
6:59 PM Changeset [3020] by Александър Шопов
xkeyboard-config: подаден през робота

Jan 13, 2016:

9:15 PM Ticket #452 ("Бекенд" трябва да се махне) closed by Александър Шопов
wontfix: muine не се обновява от 7 години
9:15 PM Ticket #451 ("Плейлист" е неподходяща дума) closed by Александър Шопов
wontfix: muine не се обновява от 7 години
9:14 PM Ticket #227 (странен превод!!!) closed by Александър Шопов
wontfix: muine не се обновява от 7 години
9:11 PM Ticket #206 ("Потребителско ръководство" в GnomeBaker) closed by Александър Шопов
wontfix: gnome-baker не се обновява от над 3 години
9:11 PM Ticket #229 (Грешен превод на "съдържание" в GnomeBaker) closed by Александър Шопов
wontfix: gnome-baker не се обновява от над 3 години
9:11 PM Ticket #204 (Gnome Baker Contents) closed by Александър Шопов
wontfix: gnome-baker не се обновява от над 3 години
9:07 PM Ticket #424 (Странен .desktop запис) closed by Александър Шопов
wontfix: gnome-blog не се обновява от над 4 години, липсва и в хранилището
8:33 PM Changeset [3019] by Александър Шопов
tali: подаден в master
8:33 PM Changeset [3018] by Александър Шопов
swell-foop: подаден в master
8:33 PM Changeset [3017] by Александър Шопов
quadrapassel: подаден в master
8:33 PM Changeset [3016] by Александър Шопов
lightsoff: подаден в master
8:32 PM Changeset [3015] by Александър Шопов
libgames-support: подаден в master
8:32 PM Changeset [3014] by Александър Шопов
iagno: подаден в master
8:32 PM Changeset [3013] by Александър Шопов
gnome-tetravex: подаден в master
8:05 PM Changeset [3012] by Александър Шопов
gnome-3-16 вече е старо

Jan 11, 2016:

3:10 PM Typography edited by Александър Шопов
Скоба (diff)
3:09 PM Typography edited by Александър Шопов
Номера според Unicode (diff)
7:00 AM Changeset [3011] by Александър Шопов
racket: подаден

Dec 28, 2015:

6:08 PM Typography created by Александър Шопов
Първа версия
5:51 PM HowToTranslate edited by Александър Шопов
Връзка за типографията (diff)
11:36 AM Changeset [3010] by Александър Шопов
git: подаден през github
9:50 AM Ticket #702 (Грешки в настройките на мишката) closed by Александър Шопов
fixed: Интерфейсът е променен и това е коригирано
9:48 AM Ticket #711 (Дълъг низ в аплета за звук) closed by Александър Шопов
fixed: Интерфейсът вече е силно променен и този низ не съществува в аналога …
9:46 AM Ticket #303 (Нов компонент "gcstar" с отговорник "fandonov") closed by Александър Шопов
worksforme: Това вече изглежда е преведено
9:44 AM Ticket #726 (Неточен превод на "ice pellets" в libgweather) closed by Александър Шопов
fixed: Терминът вече е "sleet", който е преведен като "суграшица"
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.