TimelineNov 13, 2009:

5:11 PM Ticket #723 (Nautilus показва неправилни данни за времето при копиране) closed by Александър Шопов
fixed: Коригиран с [1896]
5:10 PM Changeset [1896] by Александър Шопов
nautilus: подаден в master и gnome-2-28. Корекция на #723
4:25 PM Ticket #723 (Nautilus показва неправилни данни за времето при копиране) created by Александър Шопов
Погледни прикачената снимка.
3:31 PM ToDo edited by Александър Шопов
Връзка към учи свободен (diff)
2:45 PM RepositoryUsage edited by Александър Шопов
Първа версия на документацията за subversion (diff)
2:20 PM RepositoryUsage edited by Александър Шопов
Временно запазване (diff)
1:55 PM RepositoryUsage edited by Александър Шопов
Временно запазване (diff)
1:32 PM RepositoryUsage created by Александър Шопов
Временно запазване
1:13 PM WikiStart edited by Александър Шопов
Връзка към нова страница за работа с хранилището (diff)
1:10 PM HowToTranslate edited by Александър Шопов
Връзка към нова страница за работа с хранилището (diff)
11:49 AM ToDo edited by Александър Шопов
Съдържание, преформатиране (diff)
11:37 AM ToDo edited by Александър Шопов
Обогатяване на плановете (diff)

Nov 7, 2009:

10:12 AM Changeset [1895] by Александър Шопов
eog: подаден в master и gnom-2-28

Oct 29, 2009:

9:24 PM Changeset [1894] by yavorescu
(f-spot, gparted): Преводи на Красимир Чонов, подадени без никаква …

Oct 26, 2009:

7:55 AM ToDo edited by Александър Шопов
Махам преведените от Явор Доганов и Красимир Чонов (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.