TimelineSep 22, 2009:

10:42 AM Changeset [1886] by Александър Шопов
xdg-user-dir: подаден към робота
10:26 AM Changeset [1885] by Александър Шопов
network-manager*, rhythmbox: преводи от Красимир Чонов. Започнал съм …

Sep 21, 2009:

12:18 PM Changeset [1884] by Александър Шопов
gvfs: подаден към master
11:50 AM Ticket #722 (spawn, fork -> пораждане) created by Александър Шопов
Да се уеднаквят spawn с fork, пораждане е добър вариант
11:34 AM Changeset [1883] by Александър Шопов
orca: подаден в master и gnome-2-28

Sep 20, 2009:

10:36 PM Changeset [1882] by Александър Шопов
orca: начало на обновяването
10:13 PM Changeset [1881] by Александър Шопов
evolution: подаден в master и gnome-2-28. Както винаги беше мъка.
2:44 PM Changeset [1880] by Александър Шопов
epiphany-extensions, gedit-plugins, eog-plugins, epiphany, gcalctool, …

Sep 19, 2009:

1:33 PM Changeset [1879] by Александър Шопов
xkeyboard, gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good: подадени към fd.o

Sep 18, 2009:

3:03 PM Changeset [1878] by yavorescu
(gnome-keyring): Обновяване за 2.28.

Sep 17, 2009:

4:40 PM Changeset [1877] by yavorescu
(eog-plugins): Нов превод. Добре е някой с познания в областта на …
4:16 PM Changeset [1876] by yavorescu
(gcalctool): Обновяване за 2.28. Да се прегледа -- математикът в мен …

Sep 16, 2009:

4:57 PM Changeset [1875] by yavorescu
(epiphany, epiphany-extenstions, gedit-plugins): Обновяване.

Sep 15, 2009:

4:48 PM Changeset [1874] by yavorescu
(empathy): Подравняване на опциите в --help.
4:42 PM Changeset [1873] by yavorescu
(empathy): Обновяване за 2.28. * „бързи“ -> „моментни“ съобщения, …

Sep 14, 2009:

7:53 AM Changeset [1872] by Александър Шопов
gnome-disk-utility: труден превод, подаден към master. Ивайло долре се …

Sep 10, 2009:

5:49 PM Ticket #720 (Неправилен превод в диалога за аларма при създаване на нова среща ...) closed by yavorescu
fixed: Благодаря за доклада. Грешката е коригирана в ревизия [1871] и ще се …
5:48 PM Ticket #703 (Неправилно описание на прикачен файл) closed by yavorescu
fixed: Коригирана в [1871].
5:47 PM Changeset [1871] by yavorescu
(evolution): Обновяване за 2.28 (master ще почака): - Корекция в …
6:37 AM Changeset [1870] by Александър Шопов
brasero, dasher, tomboy, glib, epiphany, gedit, gnome-control-center, …
6:36 AM Changeset [1869] by Александър Шопов
anjuta: подаден в master

Sep 9, 2009:

4:39 PM Changeset [1868] by yavorescu
(anjuta): Обновяване за 2.28.

Sep 8, 2009:

2:13 PM Changeset [1867] by Александър Шопов
gvfs: преведен, да се прегледа

Sep 4, 2009:

6:34 PM Changeset [1866] by ivalkov
gnome-disk-utility: Преводът не е пълен, не е тестван и вероятно (на …

Sep 1, 2009:

4:11 PM Changeset [1865] by ivalkov
brasero: Обновяване на превода до последната версия в git

Aug 27, 2009:

4:01 PM WikiStart edited by yavorescu
Без кавички (diff)
3:08 PM HowToTest edited by yavorescu
Правилно форматиране на списъка с точки. (diff)
2:58 PM HowToTest edited by yavorescu
Добавяне на информация за периодично обновяване. (diff)
1:33 PM HowToTest edited by yavorescu
Корекция на печатна грешка. (diff)
1:26 PM HowToTest created by yavorescu
Нова страница
11:40 AM WikiStart edited by yavorescu
Нова страница за тестване на преводите (diff)

Aug 26, 2009:

8:59 PM Changeset [1864] by Александър Шопов
glade3: подаден в master
12:02 AM ToDo edited by Александър Шопов
Промени в задачите (diff)

Aug 25, 2009:

6:10 PM Changeset [1863] by yavorescu
(glade3): Обновяване за 2.28. Има много кусури и доста мегдан за още …
7:33 AM Changeset [1862] by Александър Шопов
hamster-applet: подаден в master

Aug 24, 2009:

10:57 PM Changeset [1861] by Александър Шопов
accerciser: подаден в master
10:56 PM Changeset [1860] by Александър Шопов
tomboy, epiphany, gedit, at-spi, metacity, gdm: подадени в master
10:41 PM Changeset [1859] by Александър Шопов
gnome-control-center, gnome-bluetooth, evince: подадени в master. …
9:12 AM Changeset [1858] by Александър Шопов
gnome-power-manager, gnome-utils:подадени в master

Aug 23, 2009:

11:23 PM Changeset [1857] by Александър Шопов
empathy: подаден в trunk
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.