TimelineMar 16, 2009:

3:29 PM Ticket #719 (Аплетът е преведен неразбираемо) created by Александър Шопов
Да се премине по екраните и да се преведе, така че да се разбира
1:59 PM Ticket #718 (Неправилен превод на стрелки) created by Александър Шопов
Виж снимката
1:54 PM Ticket #717 (Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto) created by Александър Шопов
Виж снимката, вероятно "монтиране по gphoto" може да се подобри
1:53 PM WikiStart edited by Александър Шопов
Кавички (diff)
1:41 PM Changeset [1801] by Александър Шопов
Подадени ekiga, libgweather, brasero, tomboy, glib, gok, totem, …
12:40 PM Changeset [1800] by Александър Шопов
Нов стабилен клон

Mar 4, 2009:

11:33 PM Changeset [1799] by Александър Шопов
gcompris: подаден в trunk
4:10 PM Changeset [1798] by yavorescu
(gcompris): Обновяване за предстоящата нова версия 8.4.9. Замяна на …

Mar 3, 2009:

9:56 AM Changeset [1797] by Александър Шопов
nautilus: подаден в trunk
9:45 AM Ticket #714 (Непреведен низ от Nautilus, когато се постави празен диск.) closed by Александър Шопов
fixed: Коригиран с [1796]
9:44 AM Ticket #709 (Объркващ текст в Nautils при триене) closed by Александър Шопов
fixed: Коригиран с [1796]
9:44 AM Ticket #704 (Грешно описание на връзка в Nautilus) closed by Александър Шопов
fixed: Коригиран с [1796]
9:44 AM Ticket #701 (Грешка в диалог на Nautilus) closed by Александър Шопов
fixed: Коригиран с [1796]
9:43 AM Changeset [1796] by Александър Шопов
nautilus: подаден в trunk. Коригирани: #701, #704, #709, #714.

Mar 2, 2009:

2:35 PM Changeset [1795] by Александър Шопов
gnome-control-center, gnome-power-manager: подадени в trunk

Feb 27, 2009:

8:21 AM Changeset [1794] by Александър Шопов
totem, gnome-settings-daemon: подадени в trunk
8:16 AM Ticket #716 (Корекция на данните на Владимир Петков) created by Александър Шопов
Има нова е-поща: kaladan@… Иска да се упоменава дръжката му — …

Feb 24, 2009:

7:43 AM Changeset [1793] by Александър Шопов
weather-locations: подадено в trunk. Преподредено чрез regen.sh, за да …
7:31 AM Changeset [1792] by Александър Шопов
seahorse, gnome-keyring, sound-juicer: подадени в trunk

Feb 23, 2009:

3:48 PM Changeset [1791] by yavorescu
(weather-locations): Обновяване за 2.26.

Feb 22, 2009:

2:55 PM Ticket #706 (Грешки при затваряне на терминал) closed by Александър Шопов
invalid: Вече ги няма съобщенията
2:54 PM Changeset [1790] by Александър Шопов
gnome-terminal: подаден в trunk. #706 вече е невалиден
11:50 AM Changeset [1789] by Александър Шопов
poedit, Подаден към проекта: https://www.poedit.net/trac/ticket/291

Feb 21, 2009:

11:50 PM Changeset [1788] by Александър Шопов
tomboy, sound-juicer: преводи от Владо. Подадени в trunk
10:55 PM Changeset [1787] by Александър Шопов
brasero: подаден в trunk. Промени свързани с еднаквостта на низовете …
10:45 PM Changeset [1786] by Александър Шопов
gnome-games, evince, gnome-session, file-roller: подадени в trunk
6:54 PM Changeset [1785] by ivalkov
brasero: обновен превод (промени на низове „upstream“)

Feb 20, 2009:

12:27 PM Changeset [1784] by ivalkov
Обновен превод (няколко нови низа; объркани главни/малки букви; …

Feb 19, 2009:

6:58 AM Changeset [1783] by Александър Шопов
gtk+-properties: подаден в trunk

Feb 17, 2009:

12:48 PM Changeset [1782] by Александър Шопов
ekiga, evolution-data-server, evolution-mapi, empathy: подадени в trunk
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.