TimelineNov 26, 2008:

3:40 PM Ticket #708 (Грешно описание на ресурс в Nautilus) created by Александър Шопов
Родът не съвпада, виж снимката
3:39 PM Ticket #707 (Грешка и подобриние в Nautilus) created by Александър Шопов
1. Вид на файла <-> тип на файла - трябва да е едно 2. Папката …
3:33 PM Ticket #706 (Грешки при затваряне на терминал) created by Александър Шопов
Заглавието може да се подобри - "Да се затворят ли всички …
3:30 PM Ticket #705 (Прилагателни в различен род от съществителното) created by Александър Шопов
Това трябва да е в gtk, понеже пое нещата от печата
3:27 PM Ticket #704 (Грешно описание на връзка в Nautilus) created by Александър Шопов
"сочи" трябва да е с главна
3:25 PM Ticket #703 (Неправилно описание на прикачен файл) created by Александър Шопов
Изречението за описание на прикачения файл е много неправилно. Вижда …
3:21 PM Ticket #702 (Грешки в настройките на мишката) created by Александър Шопов
Ускорение не е в същия род като Бавна и Бърза
3:18 PM Ticket #701 (Грешка в диалог на Nautilus) created by Александър Шопов
Изречението на снимката трябва да звучи, не че остават, а че вече са …
2:45 PM Ticket #700 (Непреведен низ в GOK) created by Александър Шопов
Вижда се от прикачената снимка
2:38 PM Ticket #699 (Грешки в генерирането на елементи) created by Александър Шопов
На снимката са 2 грешки - в yelp Съдържание на помощта е прекалено …

Nov 23, 2008:

8:33 PM Ticket #151 (По-сериозни заглавия и описания на билетите) closed by Александър Шопов
fixed: [1746] и HowToSubmitBugreport покриват това.
8:33 PM Ticket #81 (Насоки за попълване на доклади за грешка) closed by Александър Шопов
fixed: [1746] и HowToSubmitBugreport покриват това.
8:10 PM Changeset [1746] by Александър Шопов
Локални промени по trac
8:05 PM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Малко пояснения за хумора (diff)
7:58 PM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Малки корекцийки (diff)

Nov 8, 2008:

6:20 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Тирета (diff)
6:18 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Преподреждане на информацията (diff)

Nov 6, 2008:

12:22 PM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Още подорения в обясненята (diff)
12:10 PM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Обяснение за Кога не можем да помогнем (diff)
9:16 AM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Още информация (diff)
8:53 AM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Преподреждане на информацията (diff)
8:45 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Премествам съдържание (diff)
8:45 AM HowToSubmitBugreport created by Александър Шопов
Премествам съдържание

Oct 27, 2008:

1:58 PM HowToTranslate created by Александър Шопов
Прости указания
1:45 PM WikiStart edited by Александър Шопов
Връзка към ресурс за превод (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.