Timeline



Jul 21, 2008:

11:12 PM Changeset [1577] by Александър Шопов
gnome-themes, empathy: подадени в trunk
11:51 AM Changeset [1576] by Александър Шопов
xkeyboard-config: малко превод
11:49 AM Changeset [1575] by Александър Шопов
shared-mime-info: малко превод, има още
11:43 AM Changeset [1574] by Александър Шопов
xdg-user-dirs: тривиални поправки
11:37 AM Changeset [1573] by Александър Шопов
gstreamer и сие: махам старите версии
11:36 AM Changeset [1572] by Александър Шопов
gstreamer и сие: обновени и готови за подаване

Jul 18, 2008:

9:01 AM Changeset [1571] by Александър Шопов
alias за бързо откриване на сгрешени думи
8:59 AM Changeset [1570] by Александър Шопов
gdm: преименувам, за да отговаря на upstream
8:58 AM Changeset [1569] by Александър Шопов
gdm: още превод
8:58 AM Changeset [1568] by Александър Шопов
empathy: готов за подаване
6:59 AM Changeset [1567] by Александър Шопов
gnome-themes: обновен и готов за подаване поради gdm

Jul 17, 2008:

10:58 AM Ticket #514 (Замяна на абонамент с регистрация) created by Александър Шопов
Чудя се дали да не се придпечита абонамент
8:58 AM Changeset [1566] by Александър Шопов
empathy: да се допрегледа
8:44 AM Ticket #513 (Слято писане — южноевропейски) created by Александър Шопов
Сложните прилагателни с географските посоки се пишат слято

Jul 16, 2008:

3:44 PM Changeset [1565] by Александър Шопов
gdm: начало на обновяване
3:20 PM Changeset [1564] by Александър Шопов
empathy: начало на обновление

Jul 15, 2008:

6:16 PM Changeset [1563] by Александър Шопов
gnome-do: нова програмка

Jul 6, 2008:

4:01 PM Changeset [1562] by Александър Шопов
gconf: подаден в trunk и gnome-2-22

Jul 5, 2008:

1:57 PM Changeset [1561] by Александър Шопов
gconf: готов зо подаване
10:26 AM Changeset [1560] by Александър Шопов
Включване и на остарелите преводи

Jul 3, 2008:

6:40 PM Changeset [1559] by Александър Шопов
gconf: малко превод
2:35 PM Changeset [1558] by Ясен Праматаров
Малки промени, първо изпращане след кратко остъствие.
9:18 AM Changeset [1557] by Александър Шопов
totem, nautilus-cd-burner: подадени в trunk (totem, …
8:23 AM Changeset [1556] by Александър Шопов
nautilus-cd-burner: за подаване
7:46 AM Changeset [1555] by Александър Шопов
totem: някои допълнитепни низове …
6:00 AM Changeset [1554] by Александър Шопов
totem: подготовка за подаване

Jul 2, 2008:

6:43 AM Changeset [1553] by Александър Шопов
gconf, totem: начало на обновяване

Jun 29, 2008:

6:43 PM Changeset [1552] by Александър Шопов
gnome-build: подаден в trunk и gnome-2-20
6:41 PM Changeset [1551] by Александър Шопов
vinagre: подаден в trunk и gnome-2-22
6:39 PM Changeset [1550] by Александър Шопов
vino: подаден в trunk и gnome-2-22
6:37 PM Changeset [1549] by Александър Шопов
gdl: подаден в trunk
10:01 AM Changeset [1548] by Александър Шопов
gdl: готов за подаване
9:39 AM Changeset [1547] by Александър Шопов
vino: готов за подаване. Не можах да тествам клавишнитекомбинации - не …
9:14 AM Changeset [1546] by Александър Шопов
vinagre: готово за подаване

Jun 28, 2008:

11:40 PM Changeset [1545] by Александър Шопов
gnome-build: готово за подаване
8:42 PM Changeset [1544] by Александър Шопов
accerciser: подаден в trunk и gnome-2-22
8:39 PM Changeset [1543] by Александър Шопов
accerciser: готов за подаване
7:34 PM Changeset [1542] by Александър Шопов
cheese: подадена наново версия за gnome-2-22
7:32 PM Changeset [1541] by Александър Шопов
cheese: версия за gnome-2-22
7:31 PM Changeset [1540] by Александър Шопов
swfdec-gnome: подаден в trunk
6:51 PM Changeset [1539] by Александър Шопов
cheese: стабилен клон
6:51 PM Changeset [1538] by Александър Шопов
cheese: превод
4:24 PM Changeset [1537] by Александър Шопов
seahorse: подаден в trunk и gnome-2-22
12:55 PM Changeset [1536] by Александър Шопов
seahorse: готово за подаване
12:54 PM Changeset [1535] by Александър Шопов
seahorse: без махане на остарелите
12:53 PM Changeset [1534] by Александър Шопов
seahorse: стабилен клон
9:46 AM Ticket #512 (синхронизиране -> сверяване) created by Александър Шопов
Да се замени навсякъде „синхронизиране“ със „сверяване“

Jun 26, 2008:

6:48 AM Changeset [1533] by Александър Шопов
seahorse: още превод

Jun 25, 2008:

11:01 PM Ticket #511 (плотама да се замени с джаджа) created by Александър Шопов
плотама да се замени с джаджа
8:25 AM Changeset [1532] by Александър Шопов
seahorse: начало на обновяване
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.