TimelineJul 6, 2008:

4:01 PM Changeset [1562] by Александър Шопов
gconf: подаден в trunk и gnome-2-22

Jul 5, 2008:

1:57 PM Changeset [1561] by Александър Шопов
gconf: готов зо подаване
10:26 AM Changeset [1560] by Александър Шопов
Включване и на остарелите преводи

Jul 3, 2008:

6:40 PM Changeset [1559] by Александър Шопов
gconf: малко превод
2:35 PM Changeset [1558] by Ясен Праматаров
Малки промени, първо изпращане след кратко остъствие.
9:18 AM Changeset [1557] by Александър Шопов
totem, nautilus-cd-burner: подадени в trunk (totem, …
8:23 AM Changeset [1556] by Александър Шопов
nautilus-cd-burner: за подаване
7:46 AM Changeset [1555] by Александър Шопов
totem: някои допълнитепни низове …
6:00 AM Changeset [1554] by Александър Шопов
totem: подготовка за подаване

Jul 2, 2008:

6:43 AM Changeset [1553] by Александър Шопов
gconf, totem: начало на обновяване

Jun 29, 2008:

6:43 PM Changeset [1552] by Александър Шопов
gnome-build: подаден в trunk и gnome-2-20
6:41 PM Changeset [1551] by Александър Шопов
vinagre: подаден в trunk и gnome-2-22
6:39 PM Changeset [1550] by Александър Шопов
vino: подаден в trunk и gnome-2-22
6:37 PM Changeset [1549] by Александър Шопов
gdl: подаден в trunk
10:01 AM Changeset [1548] by Александър Шопов
gdl: готов за подаване
9:39 AM Changeset [1547] by Александър Шопов
vino: готов за подаване. Не можах да тествам клавишнитекомбинации - не …
9:14 AM Changeset [1546] by Александър Шопов
vinagre: готово за подаване

Jun 28, 2008:

11:40 PM Changeset [1545] by Александър Шопов
gnome-build: готово за подаване
8:42 PM Changeset [1544] by Александър Шопов
accerciser: подаден в trunk и gnome-2-22
8:39 PM Changeset [1543] by Александър Шопов
accerciser: готов за подаване
7:34 PM Changeset [1542] by Александър Шопов
cheese: подадена наново версия за gnome-2-22
7:32 PM Changeset [1541] by Александър Шопов
cheese: версия за gnome-2-22
7:31 PM Changeset [1540] by Александър Шопов
swfdec-gnome: подаден в trunk
6:51 PM Changeset [1539] by Александър Шопов
cheese: стабилен клон
6:51 PM Changeset [1538] by Александър Шопов
cheese: превод
4:24 PM Changeset [1537] by Александър Шопов
seahorse: подаден в trunk и gnome-2-22
12:55 PM Changeset [1536] by Александър Шопов
seahorse: готово за подаване
12:54 PM Changeset [1535] by Александър Шопов
seahorse: без махане на остарелите
12:53 PM Changeset [1534] by Александър Шопов
seahorse: стабилен клон
9:46 AM Ticket #512 (синхронизиране -> сверяване) created by Александър Шопов
Да се замени навсякъде „синхронизиране“ със „сверяване“

Jun 26, 2008:

6:48 AM Changeset [1533] by Александър Шопов
seahorse: още превод

Jun 25, 2008:

11:01 PM Ticket #511 (плотама да се замени с джаджа) created by Александър Шопов
плотама да се замени с джаджа
8:25 AM Changeset [1532] by Александър Шопов
seahorse: начало на обновяване

Jun 19, 2008:

11:17 AM Changeset [1531] by Александър Шопов
totem: подаден в trunk и gnome-2-22
10:49 AM Ticket #510 (Fioricet) created by Fioricet
Hi there! <a href= …
8:50 AM Ticket #509 (premium meridia) created by premium meridia
Nice thing! <a href= …
6:41 AM Ticket #508 (online valium) created by online valium
Hi there! <a href= …
4:24 AM Ticket #507 (Xanax on) created by Xanax on
Hi! <a href= …
2:18 AM Ticket #506 (Tramadol) created by Tramadol
Nice thing! <a href= …
12:13 AM Ticket #505 (Ultram) created by Ultram
Hi! <a href= …

Jun 18, 2008:

11:18 PM Changeset [1530] by Александър Шопов
totem: още превод
10:10 PM Ticket #504 (levitra) created by levitra
Hi there! <a href= …
10:09 PM Ticket #503 (levitra) created by levitra
Hi there! <a href= …
8:00 PM Ticket #502 (ambien for online) created by ambien for online
Nice thing! <a href= …
5:08 PM Ticket #501 (What Helps make Phen375 Today's Very best Unwanted fat Burner) created by adipex
Nice thing! <a href= …

Jun 17, 2008:

4:37 PM Changeset [1529] by yavorescu
(anjuta): Преместване от extras и начало на мъките. Надявам се да …

Jun 16, 2008:

11:04 PM Changeset [1528] by Александър Шопов
metacity: подаден в trunk и gnome-2-22
6:07 PM Changeset [1527] by yavorescu
(metacity): Обновяване и леки корекции.
5:43 PM Changeset [1526] by Александър Шопов
totem: още малко превод
10:59 AM Changeset [1525] by Александър Шопов
totem: начало на обновяване
8:54 AM Changeset [1524] by Александър Шопов
mousetweaks: подаден в trunk и gnome-2-22

Jun 14, 2008:

11:30 PM Changeset [1523] by Александър Шопов
mousetweaks: готов
2:15 PM Ticket #500 (hydrocodone as) created by hydrocodone as
Hi there! <a href= http://hydrocodone.a5i.pl/ >hydrocodone</a> …

Jun 11, 2008:

3:45 PM Changeset [1522] by Александър Шопов
mousetweaks: още няколко низа

Jun 10, 2008:

12:49 PM Changeset [1521] by Александър Шопов
mousetweaks: начало на превод. Има най-много неоправени низове след anjuta
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.