TimelineMay 14, 2008:

11:25 PM Changeset [1499] by Александър Шопов
libgnomekbd: подаден в trunk и gnome-2-22
11:19 PM Changeset [1498] by Александър Шопов
gtksourceview: подаден в trunk
5:52 PM Changeset [1497] by yavorescu
(gtksourceview, libgnomekbd): Обновяване.
4:36 PM Ticket #497 (Липсващо "и" в Nautilus) created by Александър Шопов
В прозореца за записване на CD липсва един съюз "и" Приложена е снимка.

May 13, 2008:

6:08 PM Changeset [1496] by Александър Шопов
orca: има още доста работа
5:35 PM Changeset [1495] by Александър Шопов
orca: начало на обновяване

May 12, 2008:

9:30 PM Changeset [1494] by Александър Шопов
gtkhtml: подаден в trunk и gnome-2-22
9:21 PM Changeset [1493] by Александър Шопов
gtk-engines: подаден в trunk и gnome-2-22
9:05 PM Changeset [1492] by Александър Шопов
libgnome: подаден в trunk и gnome-2-22
6:10 PM Changeset [1491] by yavorescu
(gtkhtml): Обновяване в ствола и gnome-2-22. Версията в trunk трябва …

May 10, 2008:

4:37 PM Changeset [1490] by Александър Шопов
libgnome: готов за подаване

May 9, 2008:

10:57 PM Changeset [1489] by Александър Шопов
glib: подаден в glib-2-16
5:43 PM Changeset [1488] by yavorescu
(gtk-engines): Обновяване в ствола и стабилния клон gtk-engines-2-14.
5:15 PM Changeset [1487] by Александър Шопов
gconf: трябва да се мине още веднъж.

May 8, 2008:

11:22 PM Changeset [1486] by Александър Шопов
gnome-volume-manager: подаден в trunk и gnome-2-22
11:17 PM Changeset [1485] by Александър Шопов
gcompris: подаден в trunk.
11:07 PM Changeset [1484] by Александър Шопов
glib: подаден в trunk
11:05 PM Changeset [1483] by Александър Шопов
gvfs: подаден в trunk и gnome-2-22
6:52 PM Changeset [1482] by Александър Шопов
libgnome: остават няколко низа
6:39 PM Changeset [1481] by Александър Шопов
yelp: остават 30ина низа
6:04 PM Changeset [1480] by Александър Шопов
gvfs: готов
6:02 PM Changeset [1479] by yavorescu
(gnome-volume-manager): Обновяване.
8:56 AM Changeset [1478] by Александър Шопов
glib: готово
8:55 AM Changeset [1477] by Александър Шопов
gvfs: остават 90-ина низа

May 7, 2008:

5:46 PM Changeset [1476] by yavorescu
(gcompris): Обновяване за предстоящото ново издание.
12:26 PM Changeset [1475] by Александър Шопов
glib: обновявания. Остават 90-ина низа
9:27 AM Changeset [1474] by Александър Шопов
gnome-system-tools: подаден в trunk.
9:08 AM Changeset [1473] by Александър Шопов
gnome-terminal: подаден в trunk и gnome-2-22

May 6, 2008:

6:08 PM Changeset [1472] by yavorescu
(gnome-terminal): Обновяване в trunk и gnome-2-22. Корекции за …

May 5, 2008:

5:52 PM Changeset [1471] by yavorescu
(gnome-system-tools): Обновяване.
5:32 PM Ticket #226 (gnome-system-tools: NTP услугата (proftpd) в services-admin) closed by yavorescu
fixed: Това е коригирано от известно време, но имаше една грешка от същото …

Apr 26, 2008:

10:14 AM Changeset [1470] by Александър Шопов
gnome-system-monitor: подаден в trunk и gnome-2-22
10:06 AM Changeset [1469] by Александър Шопов
gnome-settings-daemon: подаден в GNOME

Apr 25, 2008:

5:40 PM Changeset [1468] by yavorescu
(gnome-system-monitor): Обновяване в gnome-2-22 и trunk.
5:39 PM Changeset [1467] by yavorescu
Стабилен клон за procman.

Apr 24, 2008:

6:46 PM Changeset [1466] by yavorescu
(gnome-settings-daemon): Нов превод, базиран на gnome-control-center.
12:16 AM Changeset [1465] by Александър Шопов
gnome-2-20 остава в историята. В gnome-2-22 са версиите gnome-2-20 нд …
12:10 AM Changeset [1464] by Александър Шопов
gnome-session: подаден в trunk и gnome-2-22
12:01 AM Changeset [1463] by Александър Шопов
nautilus: най-накрая подаден

Apr 23, 2008:

7:58 PM Changeset [1462] by Александър Шопов
nautilus: версии за подаване в gnome-2-22 и trunk.
7:57 PM Changeset [1461] by Александър Шопов
nautilus: стабилен клон

Apr 22, 2008:

11:42 PM Changeset [1460] by Александър Шопов
nautilus: кандидат за подаване.
8:46 PM Changeset [1459] by Александър Шопов
nautilus: още корекции
6:25 PM Changeset [1458] by yavorescu
(gnome-session): Обновяване в стабилния клон и trunk.
6:23 PM Changeset [1457] by yavorescu
Стабилен клон за gnome-session; модулът буквално се пренаписва наново.
7:05 AM Changeset [1456] by Александър Шопов
nautilus: още корекции

Apr 21, 2008:

10:52 PM Changeset [1455] by Александър Шопов
nautilus: още корекции.
8:51 PM Changeset [1454] by Александър Шопов
gnome-power-manager: подаден в gnome-2-22 и trunk.
8:35 PM Changeset [1453] by Александър Шопов
gnome-panel: подаден в gnome-2-22 и trunk. Синхронизация на trunk.
6:47 PM Changeset [1452] by Александър Шопов
gnome-screensaver: подаден в trunk
6:42 PM Changeset [1451] by Александър Шопов
gnome-nettool: подаден в trunk
6:22 PM Changeset [1450] by yavorescu
(gnome-power-manager): Обновяване за 2.22.2 и в ствола. Някои низове …
6:20 PM Changeset [1449] by yavorescu
Стабилен клон за g-p-m.

Apr 18, 2008:

7:01 PM Changeset [1448] by yavorescu
(gnome-panel, gnome-screensaver): Обновяване за 2.22.2. Има нужда да …
6:40 PM Changeset [1447] by yavorescu
Стабилен клон за панела.

Apr 16, 2008:

6:08 PM Ticket #442 (Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). ...) closed by yavorescu
worksforme: Благодаря за доклада. "Колизия" е валидна българска дума. Неудачна е …
6:04 PM Changeset [1446] by yavorescu
(gnome-nettool): Обновяване (затваря: #442).
4:57 PM Ticket #443 (Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). ...) closed by yavorescu
duplicate: Дубликат на #442.

Apr 15, 2008:

10:46 PM Changeset [1445] by Александър Шопов
gnome-desktop, gnome-keyring: подадени в trunk.
10:33 PM Changeset [1444] by Александър Шопов
nautilus: още корекции.
7:41 PM Changeset [1443] by Александър Шопов
nautilus: още корекции
6:22 PM Changeset [1442] by yavorescu
(gnome-keyring): Обновяване.
12:06 AM Changeset [1441] by Александър Шопов
nautilus: начало на обновяване.

Apr 14, 2008:

5:56 PM Changeset [1440] by yavorescu
(gnome-desktop): Обновяване.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.