TimelineApr 13, 2008:

11:40 PM Ticket #496 (_Помощ -> Помо_щ) created by Александър Шопов
Явор е използвал на 2 места щ-то в "Помощ" за бърз клавиш, което е …
11:37 PM Changeset [1439] by Александър Шопов
planner: подаден в trunk.
11:21 PM Changeset [1438] by Александър Шопов
gnome-control-center: подаден в trunk и gnome-2-22
10:44 PM Changeset [1437] by Александър Шопов
gedit, gedit-plugins: подадени в trunk.
10:31 PM Changeset [1436] by Александър Шопов
gnome-applets: подаден в trunk и gnome-2-22
10:18 PM Changeset [1435] by Александър Шопов
gnome-games: подаден в trunk и gnome-2-22. Малки промени.
9:17 PM Changeset [1434] by Александър Шопов
ekiga: подаден в trunk и gnome-2-22. Синхронизация на trunk спрямо …

Apr 11, 2008:

7:07 PM Changeset [1433] by yavorescu
(gnome-games): Обновяване за 2.22.2 и в ствола. Има доста работа по …
7:05 PM Changeset [1432] by yavorescu
Стабилен клон за джунглата, наречена gnome-games.

Apr 10, 2008:

7:09 PM Changeset [1431] by yavorescu
(gnome-control-center): Обновяване за 2.22.2 и в ствола. Коригирани …
7:06 PM Changeset [1430] by yavorescu
Стабилен клон за g-c-c.

Apr 9, 2008:

6:19 PM Changeset [1429] by yavorescu
(gnome-applets): Обновяване за 2.22.2 и в ствола.
6:18 PM Changeset [1428] by yavorescu
Стабилен клон за gnome-applets.

Apr 8, 2008:

6:14 PM Changeset [1427] by yavorescu
(gedit-plugins): Обновяване.

Apr 7, 2008:

6:36 PM Changeset [1426] by yavorescu
(gedit): Обновяване.

Apr 5, 2008:

6:43 PM Changeset [1425] by yavorescu
(planner): Обновяване за предстоящото издание. Корекция на много …

Apr 1, 2008:

6:40 PM Ticket #495 (Табулатори в изхода) created by Александър Шопов
В някои файлове се извежда табулатор за форматиране - \t. Напълно е …

Mar 31, 2008:

6:17 PM Ticket #448 (Стандартизиране на ekiga.desktop) closed by yavorescu
fixed: [1424]
6:17 PM Changeset [1424] by yavorescu
(ekiga): Обновяване. Корекция на някои дублирани ускорители. …
6:16 PM Changeset [1423] by yavorescu
Стабилен клон за Ekiga.

Mar 29, 2008:

9:08 PM Changeset [1422] by Александър Шопов
evolution: подаден в trunk и gnome-2-22
8:55 PM Changeset [1421] by Александър Шопов
epiphany: подаден в trunk и gnome-2-22
7:45 PM Changeset [1420] by Александър Шопов
epiphany-extensions: подаден в trunk и gnome-2-22, изтрит стар клон
7:25 PM Changeset [1419] by Александър Шопов
evince: подаден в trunk
7:09 PM Changeset [1418] by Александър Шопов
gcalctool: подаден в trunk и gnome-2-22.
6:57 PM Changeset [1417] by Александър Шопов
file-roller: подаден в trunk и gnome-2-22. «Symbolic link» е «символна …

Mar 28, 2008:

6:40 PM Ticket #267 (подобряване на низовете за начина на сортиране във file roller) closed by yavorescu
fixed: Промених го на "Изглед като папка".
6:39 PM Ticket #251 (излишна запетая във FileRoller) closed by yavorescu
fixed: Коригиана в [1416].
6:38 PM Changeset [1416] by yavorescu
(file-roller): Обновяване. Премахване на излишна запетая (затваря: …
6:34 PM Changeset [1415] by yavorescu
Стабилен клон за file-roller.
4:01 PM Ticket #494 (всичко селектирано в Nautilus е папка!) closed by yavorescu
duplicate: Дубликат на #489.
10:16 AM Ticket #494 (всичко селектирано в Nautilus е папка!) created by pau4o@…
при селектиране на файл, от произволен тип, в Nautilus (текуща версия …

Mar 27, 2008:

6:32 PM Ticket #309 (gcalctool грешка) closed by yavorescu
fixed: Коригирана в [1414].
6:31 PM Changeset [1414] by yavorescu
(gcalctool): Обновяване в ствола и стабилния клон. Корекция на термин …
6:28 PM Changeset [1413] by yavorescu
Стабилен клон за елката.

Mar 26, 2008:

5:46 PM Changeset [1412] by yavorescu
(evince): Обновяване за 2.22.1.

Mar 25, 2008:

6:55 PM Changeset [1411] by yavorescu
(epiphany-extensions): Обновяване на стабилния клон за 2.22.
6:53 PM Changeset [1410] by yavorescu
(epiphany-extensions): Стабилен клон.

Mar 24, 2008:

5:52 PM Ticket #321 (ITT: GRAMPS) closed by yavorescu
fixed
5:51 PM Ticket #480 (Неразбираем текст в Виртуалния терминал) closed by yavorescu
invalid
5:41 PM Ticket #485 (Повторен бърз клавиш в основното меню на Epiphany) closed by yavorescu
fixed: Коригирано в [1409].
5:41 PM Changeset [1409] by yavorescu
(epiphany): Обновяване за 2.22.1. Корекция на дублирани ускорители …
5:36 PM Changeset [1408] by yavorescu
Стабилен клон за Ephy.
11:16 AM Ticket #493 (Повтарящи се ускорители в управлението на захранването) created by Александър Шопов
Прилагам снимка
11:12 AM Ticket #492 (Дълго име на аплет) created by Александър Шопов
"Програма за наблюдение на мрежата" е дълго и не съвпада с другите. …

Mar 21, 2008:

11:04 PM Changeset [1407] by Александър Шопов
eel: подаден в trunk
11:03 PM Changeset [1406] by Александър Шопов
devhelp: подаден в trunk
11:00 PM Changeset [1405] by Александър Шопов
dasher: подаден в trunk
10:55 PM Changeset [1404] by Александър Шопов
bug-buddy: подаден в trunk
10:42 PM Changeset [1403] by Александър Шопов
evolution-data-server: подаден в trunk и gnome-2-22
10:40 PM Changeset [1402] by Александър Шопов
glade3: подаден в trunk и gnome-2-22
10:35 PM Ticket #491 (Довършване->Дописване) created by Александър Шопов
По-подходящо е „autocompletion“ да се превежда „дописване“.
10:35 PM Changeset [1401] by Александър Шопов
deskbar-applet: подаден в trunk и gnome-2-22
10:18 PM Changeset [1400] by Александър Шопов
eog: подаден в trunk и gnome-2-22
3:15 PM Ticket #455 (тапет или фон за wallpaper ?) closed by yavorescu
fixed: В [1399] го промених на "фон" да е в съответствие с останалите …
3:12 PM Changeset [1399] by yavorescu
(eog): Обновяване за 2.20.1 и в ствола. Корекция на дублирани …
3:09 PM Changeset [1398] by yavorescu
(eog): Поява на стабилен клон.

Mar 20, 2008:

4:48 PM Changeset [1397] by yavorescu
(eel): Обновяване.

Mar 19, 2008:

6:12 PM Changeset [1396] by yavorescu
(deskbar-applet): Обновяване за 2.22.
6:10 PM Changeset [1395] by yavorescu
(deskbar-applet): Стабилен клон.

Mar 18, 2008:

6:05 PM Changeset [1394] by yavorescu
(dasher): Обновяване.

Mar 17, 2008:

6:38 PM Changeset [1393] by yavorescu
(bug-buddy): Обновяване; тривиални промени.
11:34 AM Ticket #490 (правописна грешка) created by pau4o@…
всъщност не знам дали е за gdm2 (при мен версията е: ii gdm 2.20.4-1 …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.