TimelineMar 24, 2008:

5:52 PM Ticket #321 (ITT: GRAMPS) closed by yavorescu
fixed
5:51 PM Ticket #480 (Неразбираем текст в Виртуалния терминал) closed by yavorescu
invalid
5:41 PM Ticket #485 (Повторен бърз клавиш в основното меню на Epiphany) closed by yavorescu
fixed: Коригирано в [1409].
5:41 PM Changeset [1409] by yavorescu
(epiphany): Обновяване за 2.22.1. Корекция на дублирани ускорители …
5:36 PM Changeset [1408] by yavorescu
Стабилен клон за Ephy.
11:16 AM Ticket #493 (Повтарящи се ускорители в управлението на захранването) created by Александър Шопов
Прилагам снимка
11:12 AM Ticket #492 (Дълго име на аплет) created by Александър Шопов
"Програма за наблюдение на мрежата" е дълго и не съвпада с другите. …

Mar 21, 2008:

11:04 PM Changeset [1407] by Александър Шопов
eel: подаден в trunk
11:03 PM Changeset [1406] by Александър Шопов
devhelp: подаден в trunk
11:00 PM Changeset [1405] by Александър Шопов
dasher: подаден в trunk
10:55 PM Changeset [1404] by Александър Шопов
bug-buddy: подаден в trunk
10:42 PM Changeset [1403] by Александър Шопов
evolution-data-server: подаден в trunk и gnome-2-22
10:40 PM Changeset [1402] by Александър Шопов
glade3: подаден в trunk и gnome-2-22
10:35 PM Ticket #491 (Довършване->Дописване) created by Александър Шопов
По-подходящо е „autocompletion“ да се превежда „дописване“.
10:35 PM Changeset [1401] by Александър Шопов
deskbar-applet: подаден в trunk и gnome-2-22
10:18 PM Changeset [1400] by Александър Шопов
eog: подаден в trunk и gnome-2-22
3:15 PM Ticket #455 (тапет или фон за wallpaper ?) closed by yavorescu
fixed: В [1399] го промених на "фон" да е в съответствие с останалите …
3:12 PM Changeset [1399] by yavorescu
(eog): Обновяване за 2.20.1 и в ствола. Корекция на дублирани …
3:09 PM Changeset [1398] by yavorescu
(eog): Поява на стабилен клон.

Mar 20, 2008:

4:48 PM Changeset [1397] by yavorescu
(eel): Обновяване.

Mar 19, 2008:

6:12 PM Changeset [1396] by yavorescu
(deskbar-applet): Обновяване за 2.22.
6:10 PM Changeset [1395] by yavorescu
(deskbar-applet): Стабилен клон.

Mar 18, 2008:

6:05 PM Changeset [1394] by yavorescu
(dasher): Обновяване.

Mar 17, 2008:

6:38 PM Changeset [1393] by yavorescu
(bug-buddy): Обновяване; тривиални промени.
11:34 AM Ticket #490 (правописна грешка) created by pau4o@…
всъщност не знам дали е за gdm2 (при мен версията е: ii gdm 2.20.4-1 …

Mar 12, 2008:

8:43 AM Ticket #489 (При избиране на файл, той е наречен папка (а не трябва)) created by Александър Шопов
8:32 AM Ticket #488 (message означава в някои случаи съобщение, а не писмо) created by Александър Шопов

Mar 10, 2008:

6:47 PM Changeset [1392] by yavorescu
(evolution): Позакъсняло обновяване за 2.22. Планираната преработка …
6:44 PM Changeset [1391] by yavorescu
Стабилен клон за Evo.

Mar 5, 2008:

3:06 PM Ticket #487 (два различни клавиша са преведени еднакво на български) created by emil.p.pavlov@…
В падащото меню "Функции на клавишите Shift/Lock?" в отдела "Опции на …

Feb 28, 2008:

7:23 PM Changeset [1390] by yavorescu
e-d-s: Рутинно обновяване за 2.22.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.