TimelineMar 17, 2008:

6:38 PM Changeset [1393] by yavorescu
(bug-buddy): Обновяване; тривиални промени.
11:34 AM Ticket #490 (правописна грешка) created by pau4o@…
всъщност не знам дали е за gdm2 (при мен версията е: ii gdm 2.20.4-1 …

Mar 12, 2008:

8:43 AM Ticket #489 (При избиране на файл, той е наречен папка (а не трябва)) created by Александър Шопов
8:32 AM Ticket #488 (message означава в някои случаи съобщение, а не писмо) created by Александър Шопов

Mar 10, 2008:

6:47 PM Changeset [1392] by yavorescu
(evolution): Позакъсняло обновяване за 2.22. Планираната преработка …
6:44 PM Changeset [1391] by yavorescu
Стабилен клон за Evo.

Mar 5, 2008:

3:06 PM Ticket #487 (два различни клавиша са преведени еднакво на български) created by emil.p.pavlov@…
В падащото меню "Функции на клавишите Shift/Lock?" в отдела "Опции на …

Feb 28, 2008:

7:23 PM Changeset [1390] by yavorescu
e-d-s: Рутинно обновяване за 2.22.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.