TimelineMar 12, 2008:

8:43 AM Ticket #489 (При избиране на файл, той е наречен папка (а не трябва)) created by Александър Шопов
8:32 AM Ticket #488 (message означава в някои случаи съобщение, а не писмо) created by Александър Шопов

Mar 10, 2008:

6:47 PM Changeset [1392] by yavorescu
(evolution): Позакъсняло обновяване за 2.22. Планираната преработка …
6:44 PM Changeset [1391] by yavorescu
Стабилен клон за Evo.

Mar 5, 2008:

3:06 PM Ticket #487 (два различни клавиша са преведени еднакво на български) created by emil.p.pavlov@…
В падащото меню "Функции на клавишите Shift/Lock?" в отдела "Опции на …

Feb 28, 2008:

7:23 PM Changeset [1390] by yavorescu
e-d-s: Рутинно обновяване за 2.22.

Feb 14, 2008:

6:32 PM Changeset [1389] by yavorescu
glade3: Бегло обновяване за 2.22.

Feb 13, 2008:

6:44 PM Changeset [1388] by yavorescu
devhelp: Обновяване.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.