TimelineJan 13, 2008:

7:31 PM Ticket #484 (Изоставен като legacy/deprecated) created by Александър Шопов
Това е добро предложение, която открих във FF
7:27 PM Changeset [1369] by Александър Шопов
Още малко поправки и уеднаквяване.
12:56 PM Changeset [1368] by Александър Шопов
Ползване на "междини"

Jan 12, 2008:

10:49 AM Changeset [1367] by Александър Шопов
превод на box model
10:23 AM Changeset [1366] by Александър Шопов
Обновяване на преводите на база дискусиите в dict.

Dec 22, 2007:

12:13 PM Changeset [1365] by Александър Шопов
mailman: паднах под 800 (макар и с едно) + няколко нови термина.

Dec 21, 2007:

2:16 PM Ticket #483 (Управител на ключодържатели) created by Александър Шопов
От Атанас Мавров: "Управител на ключодържатели" - …
8:20 AM Changeset [1364] by Александър Шопов
mailman: май вече минах 1/3 от превода.
12:13 AM Changeset [1363] by Александър Шопов
mailman; още няколко съобщения.

Dec 20, 2007:

9:19 AM Changeset [1362] by Александър Шопов
mailman: остават някакви си никакви 900 съобщения.

Dec 17, 2007:

11:02 PM Ticket #434 (Нов тестов билет) closed by Александър Шопов
fixed: Затварям
11:02 PM Ticket #434 (Нов тестов билет) reopened by Александър Шопов
Отварям наново за тестване
10:57 PM Changeset [1361] by Александър Шопов
mailman: още едно съобщение.
10:19 PM Changeset [1360] by Александър Шопов
mailman: обновявам служебната информация.
10:12 PM Changeset [1359] by Александър Шопов
mailman: още няколко низа.

Dec 14, 2007:

8:50 AM Changeset [1358] by Александър Шопов
mailman: слязох под 1000 съобщения. Колко е висок Еверест…
8:39 AM Changeset [1357] by Александър Шопов
shared-mime-info: средната дължина на съобщение е чувствително …
8:16 AM Changeset [1356] by Александър Шопов
shared-mime-info: обновен, но ще го променям още.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.