TimelineDec 22, 2007:

12:13 PM Changeset [1365] by Александър Шопов
mailman: паднах под 800 (макар и с едно) + няколко нови термина.

Dec 21, 2007:

2:16 PM Ticket #483 (Управител на ключодържатели) created by Александър Шопов
От Атанас Мавров: "Управител на ключодържатели" - …
8:20 AM Changeset [1364] by Александър Шопов
mailman: май вече минах 1/3 от превода.
12:13 AM Changeset [1363] by Александър Шопов
mailman; още няколко съобщения.

Dec 20, 2007:

9:19 AM Changeset [1362] by Александър Шопов
mailman: остават някакви си никакви 900 съобщения.

Dec 17, 2007:

11:02 PM Ticket #434 (Нов тестов билет) closed by Александър Шопов
fixed: Затварям
11:02 PM Ticket #434 (Нов тестов билет) reopened by Александър Шопов
Отварям наново за тестване
10:57 PM Changeset [1361] by Александър Шопов
mailman: още едно съобщение.
10:19 PM Changeset [1360] by Александър Шопов
mailman: обновявам служебната информация.
10:12 PM Changeset [1359] by Александър Шопов
mailman: още няколко низа.

Dec 14, 2007:

8:50 AM Changeset [1358] by Александър Шопов
mailman: слязох под 1000 съобщения. Колко е висок Еверест…
8:39 AM Changeset [1357] by Александър Шопов
shared-mime-info: средната дължина на съобщение е чувствително …
8:16 AM Changeset [1356] by Александър Шопов
shared-mime-info: обновен, но ще го променям още.

Dec 13, 2007:

8:19 AM Changeset [1355] by Александър Шопов
mailman: превод на още 10 съобщения.

Dec 12, 2007:

10:22 AM Changeset [1354] by Александър Шопов
firebug: достигане на 100%. Трябва да се тества и да се коригират …
7:46 AM Changeset [1353] by Александър Шопов
Mailman: още 20 съобщения. Влачи се като петмез.
12:13 AM Changeset [1352] by Александър Шопов
firebug: начало на превода.

Dec 11, 2007:

11:51 PM Changeset [1351] by Александър Шопов
Firefox получи толкова много любов напоследък. Те всички са толкова …
7:37 AM Ticket #408 (Елиминиране на „каретка“) closed by Александър Шопов
fixed: Тази дума вече не присъства в никой превод в gtp. Затварям.
7:23 AM Changeset [1350] by Александър Шопов
Още съобщения и термини.

Dec 10, 2007:

10:51 PM Changeset [1349] by Александър Шопов
mailman: още няколко стъпки по via dolorosa.
8:46 AM Changeset [1348] by Александър Шопов
mailman: малко превод и термини. Как ли ще се тества всичко това, не …
12:13 AM Changeset [1347] by Александър Шопов
Още няколко съобщния от mailman. О!Страдание.

Dec 9, 2007:

10:34 PM Changeset [1346] by Александър Шопов
yudit: обновявам и подавам един стар превод по напомняне на Гаспар.

Dec 7, 2007:

9:56 AM Changeset [1345] by Александър Шопов
Още няколко термина и съобщения.

Dec 5, 2007:

10:33 AM Changeset [1344] by Александър Шопов
mailman: преведени са няколко низа.
10:18 AM Changeset [1343] by Александър Шопов
Атанас Пюскюлев също е съгласен правата по преводите му да се носят от FSF.
10:11 AM Changeset [1342] by Александър Шопов
bg.po: обновен спрямо 2.1.10b1. Махам Гено Рупски като преводач - …
10:06 AM Changeset [1341] by Александър Шопов
Синхронизирам цялата директория с 2.1.10b1. Променен е само mailman.pot.

Nov 30, 2007:

11:24 PM Changeset [1340] by Александър Шопов
gdl: нов превод.

Nov 28, 2007:

8:14 AM Changeset [1339] by Александър Шопов
gimmie: обновен и подаден.

Nov 27, 2007:

7:56 AM Changeset [1338] by Александър Шопов
gnome-build: обновен и подаден.
7:50 AM Changeset [1337] by Александър Шопов
Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.

Nov 26, 2007:

8:24 AM Changeset [1336] by Александър Шопов
empathy: обновен и подаден.
8:17 AM Changeset [1335] by Александър Шопов
libgweather: обновен и подаден.
8:14 AM Changeset [1334] by Александър Шопов
gnome-build: начало на превда.
8:12 AM Changeset [1333] by Александър Шопов
empathy: обновен и подаден.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.