TimelineDec 14, 2007:

8:50 AM Changeset [1358] by Александър Шопов
mailman: слязох под 1000 съобщения. Колко е висок Еверест…
8:39 AM Changeset [1357] by Александър Шопов
shared-mime-info: средната дължина на съобщение е чувствително …
8:16 AM Changeset [1356] by Александър Шопов
shared-mime-info: обновен, но ще го променям още.

Dec 13, 2007:

8:19 AM Changeset [1355] by Александър Шопов
mailman: превод на още 10 съобщения.

Dec 12, 2007:

10:22 AM Changeset [1354] by Александър Шопов
firebug: достигане на 100%. Трябва да се тества и да се коригират …
7:46 AM Changeset [1353] by Александър Шопов
Mailman: още 20 съобщения. Влачи се като петмез.
12:13 AM Changeset [1352] by Александър Шопов
firebug: начало на превода.

Dec 11, 2007:

11:51 PM Changeset [1351] by Александър Шопов
Firefox получи толкова много любов напоследък. Те всички са толкова …
7:37 AM Ticket #408 (Елиминиране на „каретка“) closed by Александър Шопов
fixed: Тази дума вече не присъства в никой превод в gtp. Затварям.
7:23 AM Changeset [1350] by Александър Шопов
Още съобщения и термини.

Dec 10, 2007:

10:51 PM Changeset [1349] by Александър Шопов
mailman: още няколко стъпки по via dolorosa.
8:46 AM Changeset [1348] by Александър Шопов
mailman: малко превод и термини. Как ли ще се тества всичко това, не …
12:13 AM Changeset [1347] by Александър Шопов
Още няколко съобщния от mailman. О!Страдание.

Dec 9, 2007:

10:34 PM Changeset [1346] by Александър Шопов
yudit: обновявам и подавам един стар превод по напомняне на Гаспар.

Dec 7, 2007:

9:56 AM Changeset [1345] by Александър Шопов
Още няколко термина и съобщения.

Dec 5, 2007:

10:33 AM Changeset [1344] by Александър Шопов
mailman: преведени са няколко низа.
10:18 AM Changeset [1343] by Александър Шопов
Атанас Пюскюлев също е съгласен правата по преводите му да се носят от FSF.
10:11 AM Changeset [1342] by Александър Шопов
bg.po: обновен спрямо 2.1.10b1. Махам Гено Рупски като преводач - …
10:06 AM Changeset [1341] by Александър Шопов
Синхронизирам цялата директория с 2.1.10b1. Променен е само mailman.pot.

Nov 30, 2007:

11:24 PM Changeset [1340] by Александър Шопов
gdl: нов превод.

Nov 28, 2007:

8:14 AM Changeset [1339] by Александър Шопов
gimmie: обновен и подаден.

Nov 27, 2007:

7:56 AM Changeset [1338] by Александър Шопов
gnome-build: обновен и подаден.
7:50 AM Changeset [1337] by Александър Шопов
Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.

Nov 26, 2007:

8:24 AM Changeset [1336] by Александър Шопов
empathy: обновен и подаден.
8:17 AM Changeset [1335] by Александър Шопов
libgweather: обновен и подаден.
8:14 AM Changeset [1334] by Александър Шопов
gnome-build: начало на превда.
8:12 AM Changeset [1333] by Александър Шопов
empathy: обновен и подаден.

Nov 21, 2007:

7:17 AM Changeset [1332] by Александър Шопов
Служебен скрипт, който ще ползвам да подготвям ChangeLog?-овете, че ми …
7:12 AM Changeset [1331] by Александър Шопов
Преименувам директорията.

Nov 20, 2007:

9:00 AM Changeset [1330] by Александър Шопов
vinagre: обновен и подаден.

Nov 19, 2007:

9:38 PM Changeset [1329] by Александър Шопов
totem: обновяване и прехвърляне на права.
9:26 PM Changeset [1328] by Александър Шопов
gedit: прехвърляне на права.
9:15 PM Changeset [1327] by Александър Шопов
И Евгени прехвърля авторските права за преводите си към Gnome на FSF.

Nov 14, 2007:

6:48 AM Changeset [1326] by Александър Шопов
Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
6:44 AM Changeset [1325] by Александър Шопов
evolution-exchange: този файл е излишен.
6:40 AM Changeset [1324] by Александър Шопов
Така е малко по-логично.
6:37 AM Changeset [1323] by Александър Шопов
Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.
6:32 AM Changeset [1322] by Александър Шопов
Директория за ствола
6:31 AM Changeset [1321] by Александър Шопов
Начало на промените по хранилището.
6:29 AM Changeset [1320] by Александър Шопов
gnome-terminal: обновен и подаден в trunk eog: обновен и подаден в …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.