TimelineAug 25, 2007:

7:54 AM Changeset [1188] by Александър Шопов
r1389@kochinka: ash | 2007-08-25 07:54:04 +0300 eog: подаден. …
7:40 AM Changeset [1187] by Александър Шопов
r1384@kochinka: ash | 2007-08-18 13:05:21 +0300 bug-buddy: обновен и …
7:40 AM Changeset [1186] by Александър Шопов
r1383@kochinka: ash | 2007-08-17 08:26:08 +0300 gnome-menus: обновен …

Aug 22, 2007:

2:09 PM Changeset [1185] by Ясен Праматаров
Нова версия, поправка на неточности (най-вече фотографски) и допълване …

Aug 17, 2007:

8:21 AM Changeset [1184] by Александър Шопов
r1378@kochinka: ash | 2007-08-17 08:21:09 +0300 Добавям Виктор Дачев.
8:21 AM Changeset [1183] by Александър Шопов
r1377@kochinka: ash | 2007-08-17 08:19:29 +0300 gtksourceview: …
8:21 AM Changeset [1182] by Александър Шопов
r1376@kochinka: ash | 2007-08-17 08:18:14 +0300 sabayon: обновен и …
8:21 AM Changeset [1181] by Александър Шопов
r1375@kochinka: ash | 2007-08-17 08:16:03 +0300 orca: подал съм …

Jul 27, 2007:

5:23 PM Changeset [1180] by Александър Шопов
r1372@kochinka: ash | 2007-07-27 17:22:43 +0300 …
5:23 PM Changeset [1179] by Александър Шопов
3:13 PM Changeset [1178] by Ясен Праматаров
Нова версия на превода от Виктор Дачев. 0 непреведени, 0 неясни.

Jul 26, 2007:

8:27 AM Changeset [1177] by Александър Шопов
r1367@kochinka: ash | 2007-07-26 08:27:21 +0300 bash: версия …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.