TimelineJul 4, 2007:

7:27 PM Changeset [1164] by Александър Шопов
r1339@kochinka: ash | 2007-07-04 19:27:28 +0300 gnome-games: работя …
7:24 PM Ticket #475 (Close tags not set) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [1163] Бях редактирал файла, но не бях го подал - имах …
7:18 PM Changeset [1163] by Александър Шопов
r1337@kochinka: ash | 2007-07-04 19:17:59 +0300 Малко обновяване. …

Jun 29, 2007:

10:13 AM Ticket #475 (Close tags not set) created by ankere@…
В два прозореца открих, че има незатворени тагове: единият трябва да …

Jun 21, 2007:

1:12 AM Changeset [1162] by Александър Шопов
r1334@kochinka: ash | 2007-06-21 01:11:40 +0300 …
1:12 AM Changeset [1161] by Александър Шопов
r1333@kochinka: ash | 2007-06-19 07:28:59 +0300 …

Jun 19, 2007:

12:46 AM Changeset [1160] by Александър Шопов
r1330@kochinka: ash | 2007-06-19 00:45:34 +0300 …
12:46 AM Changeset [1159] by Александър Шопов
r1329@kochinka: ash | 2007-06-19 00:23:09 +0300 gdm2: обновен, …

Jun 17, 2007:

8:55 PM Changeset [1158] by Александър Шопов
r1327@kochinka: ash | 2007-06-17 20:55:30 +0300 gdm2: малко …
5:37 PM Ticket #412 (TV out -> ТВ изход) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [1157]
5:35 PM Changeset [1157] by Александър Шопов
r1322@kochinka: ash | 2007-06-17 17:27:07 +0300 totem: обновяване в …
5:35 PM Changeset [1156] by Александър Шопов
r1321@kochinka: ash | 2007-06-17 15:12:40 +0300 accerciser: добавям …
5:35 PM Changeset [1155] by Александър Шопов
r1320@kochinka: ash | 2007-06-17 12:13:30 +0300 lsr: подавам празния …
5:35 PM Changeset [1154] by Александър Шопов
r1319@kochinka: ash | 2007-06-17 12:11:59 +0300 proposed: начало на …

Jun 12, 2007:

5:47 PM Ticket #474 (Small Translation error in Control center) closed by Александър Шопов
worksforme: Това не е грешка на екипа за превод на Гном на български. За повече …

Jun 10, 2007:

9:27 PM Ticket #474 (Small Translation error in Control center) created by ankere@…
В прозореца Система > Настройки > Контролен Център > раздел Система …

Jun 6, 2007:

8:38 PM Changeset [1153] by Александър Шопов
r1317@kochinka: ash | 2007-06-05 08:26:10 +0300 anarchism: един абзац.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.