TimelineMar 12, 2007:

11:33 PM Changeset [1082] by Александър Шопов
r1167@kochinka: ash | 2007-03-12 23:32:00 +0200 …
11:33 PM Changeset [1081] by Александър Шопов
r1166@kochinka: ash | 2007-03-12 23:28:34 +0200 glade3: подаден в …
11:33 PM Changeset [1080] by Александър Шопов
11:33 PM Changeset [1079] by Александър Шопов
11:33 PM Changeset [1078] by Александър Шопов
11:33 PM Changeset [1077] by Александър Шопов
11:32 PM Changeset [1076] by Александър Шопов
11:32 PM Changeset [1075] by Александър Шопов
11:32 PM Changeset [1074] by Александър Шопов
r1158@kochinka: ash | 2007-03-11 22:55:04 +0200 meld: подаден в trunk.
11:32 PM Changeset [1073] by Александър Шопов
r1157@kochinka: ash | 2007-03-11 14:06:38 +0200 bash: Как Емакса ми …
11:32 PM Changeset [1072] by Александър Шопов
r1156@kochinka: ash | 2007-03-10 23:23:13 +0200 …
11:32 PM Changeset [1071] by Александър Шопов
3:38 PM Changeset [1070] by yavorescu
[glade3] Обновяване на няколко низа, навярно твърде късно, за да …

Mar 10, 2007:

4:14 PM Changeset [1069] by Александър Шопов
r1148@kochinka: ash | 2007-03-10 16:13:53 +0200 glade3: Днес …
4:14 PM Changeset [1068] by Александър Шопов
r1147@kochinka: ash | 2007-03-10 15:50:06 +0200 За документацията …
4:14 PM Changeset [1067] by Александър Шопов
r1146@kochinka: ash | 2007-03-10 15:12:06 +0200 glade3: стабилен клон
4:14 PM Changeset [1066] by Александър Шопов
r1145@kochinka: ash | 2007-03-10 15:11:15 +0200 glade3: премествам, …
4:14 PM Changeset [1065] by Александър Шопов
r1144@kochinka: ash | 2007-03-10 15:10:25 +0200 gok: обновен и …
3:05 PM Ticket #8 (Непреведени имена на градове) closed by yavorescu
fixed: Коригирана в [1064]. Благодаря на всички за оказаната помощ.
3:03 PM Changeset [1064] by yavorescu
Превод/транслитериране на останалите градове, села, паланки, бази и …
2:37 PM Changeset [1063] by Александър Шопов
r1137@kochinka: ash | 2007-03-10 14:36:38 +0200 gstreamer, …
2:37 PM Changeset [1062] by Александър Шопов
r1136@kochinka: ash | 2007-03-10 14:32:49 +0200 bash: стигнах до …
1:54 PM Ticket #460 (ITT: Glade 3) closed by yavorescu
fixed: Подадено в [1061]. Преводът е много зле, има фрапиращи грешки и …
1:39 PM Changeset [1061] by yavorescu
Ново преводче стъкмих си, честно казано -- позипотих се. Нека да не се …

Mar 8, 2007:

9:29 AM Changeset [1060] by Александър Шопов
r1133@kochinka: ash | 2007-03-08 09:29:44 +0200 …
9:29 AM Changeset [1059] by Александър Шопов
r1132@kochinka: ash | 2007-03-08 09:08:45 +0200 tomboy: поява на …
8:36 AM Ticket #470 (Нужда от преглед на цял превод) created by Александър Шопов
evolution-data-server трябва да се прегледа основно. Има нужда.

Mar 7, 2007:

9:53 AM Changeset [1058] by Александър Шопов
r1130@kochinka: ash | 2007-03-07 09:53:35 +0200 bash: не съм …
9:46 AM Changeset [1057] by Александър Шопов
r1128@kochinka: ash | 2007-03-07 09:46:30 +0200 …
9:43 AM Changeset [1056] by Александър Шопов
r1121@kochinka: ash | 2007-03-07 09:42:16 +0200 …
9:43 AM Changeset [1055] by Александър Шопов
r1120@kochinka: ash | 2007-03-07 09:41:09 +0200 …
9:42 AM Changeset [1054] by Александър Шопов
r1119@kochinka: ash | 2007-03-07 08:24:10 +0200 glib, gtk+, …
9:42 AM Changeset [1053] by Александър Шопов
r1118@kochinka: ash | 2007-03-07 08:20:00 +0200 NetworkManager?, …
9:42 AM Changeset [1052] by Александър Шопов
r1117@kochinka: ash | 2007-03-07 08:15:10 +0200 NetworkManager?, …
9:42 AM Changeset [1051] by Александър Шопов
r1116@kochinka: ash | 2007-03-07 07:43:38 +0200 gnome-games: подаден …
2:35 AM Changeset [1050] by Александър Шопов
r1113@kochinka: ash | 2007-03-07 02:35:39 +0200 gnome-power-manager: …
2:35 AM Changeset [1049] by Александър Шопов
r1112@kochinka: ash | 2007-03-07 01:53:44 +0200 gcalctool: подаден в …
1:38 AM Changeset [1048] by Александър Шопов
r1108@kochinka: ash | 2007-03-07 00:50:55 +0200 evolution: подаден в …
1:38 AM Changeset [1047] by Александър Шопов
r1107@kochinka: ash | 2007-03-07 00:22:57 +0200 orca: подаден в …
1:38 AM Changeset [1046] by Александър Шопов
r1106@kochinka: ash | 2007-03-06 23:57:56 +0200 gdm2: подаден в trunk.
12:26 AM Ticket #469 (Имена на приложения според at-poke за достъпност) created by Александър Шопов
Според превода на orca - имената на проложенията трябва да се …

Mar 6, 2007:

11:54 PM Changeset [1045] by Александър Шопов
r1104@kochinka: ash | 2007-03-06 23:54:27 +0200 banshee: подаден в …

Mar 2, 2007:

11:37 PM Changeset [1044] by kaladan
banshee - подобрен междинен превод. Качи го в официалното хранилище …

Feb 26, 2007:

9:53 AM Changeset [1043] by Александър Шопов
r1099@kochinka: ash | 2007-02-26 09:50:48 +0200 gnome-applets: …
9:52 AM Changeset [1042] by Александър Шопов
r1098@kochinka: ash | 2007-02-26 09:06:13 +0200 tomboy: подаден в …
12:42 AM Changeset [1041] by Александър Шопов
r1089@kochinka: ash | 2007-02-26 00:36:21 +0200 Нов преводач.
12:41 AM Changeset [1040] by Александър Шопов
r1088@kochinka: ash | 2007-02-26 00:35:03 +0200 gnomeradio: подаден …
12:41 AM Changeset [1039] by Александър Шопов
r1087@kochinka: ash | 2007-02-25 23:53:38 +0200 vte: подаден в trunk.
12:41 AM Changeset [1038] by Александър Шопов
r1086@kochinka: ash | 2007-02-25 23:50:47 +0200 seahorse: подаден в …
12:41 AM Changeset [1037] by Александър Шопов
r1085@kochinka: ash | 2007-02-25 23:45:36 +0200 gnome-screensaver: …
12:41 AM Changeset [1036] by Александър Шопов
r1084@kochinka: ash | 2007-02-25 23:04:03 +0200 gnome-mag: подаден в …
12:40 AM Changeset [1035] by Александър Шопов
r1083@kochinka: ash | 2007-02-25 23:00:40 +0200 …
12:40 AM Changeset [1034] by Александър Шопов
r1082@kochinka: ash | 2007-02-25 22:04:05 +0200 gnome-nettol: …
12:39 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Нов преводач - Илия Пенев (diff)

Feb 23, 2007:

9:52 AM Changeset [1033] by Александър Шопов
r1076@kochinka: ash | 2007-02-23 09:52:27 +0200 …
9:52 AM Changeset [1032] by Александър Шопов
r1075@kochinka: ash | 2007-02-23 09:47:39 +0200 evolution-exchange: …
9:52 AM Changeset [1031] by Александър Шопов
r1074@kochinka: ash | 2007-02-23 09:25:53 +0200 evolution-webcal: …
9:52 AM Changeset [1030] by Александър Шопов
r1073@kochinka: ash | 2007-02-23 09:12:52 +0200 eog: подаден в trunk.
9:52 AM Changeset [1029] by Александър Шопов
r1072@kochinka: ash | 2007-02-23 09:09:52 +0200 dasher: подаден в trunk.
1:16 AM Changeset [1028] by Александър Шопов
r1067@kochinka: ash | 2007-02-23 01:15:19 +0200 sabayon: подаден в …
1:16 AM Changeset [1027] by Александър Шопов
r1066@kochinka: ash | 2007-02-23 01:14:51 +0200 gconf-editor: …
1:16 AM Changeset [1026] by Александър Шопов
r1065@kochinka: ash | 2007-02-23 00:50:21 +0200 NetworkManager?-vpnc: …
1:15 AM Changeset [1025] by Александър Шопов
r1064@kochinka: ash | 2007-02-23 00:22:35 +0200 orca: подаден в trunk.

Feb 22, 2007:

9:23 AM Changeset [1024] by Александър Шопов
r1059@kochinka: ash | 2007-02-22 09:23:30 +0200 orca: подаден в trunk.
9:23 AM Changeset [1023] by Александър Шопов
r1058@kochinka: ash | 2007-02-22 09:10:34 +0200 gnome-terminal: …
9:23 AM Changeset [1022] by Александър Шопов
r1057@kochinka: ash | 2007-02-22 08:26:22 +0200 gnome-themes: …
9:23 AM Changeset [1021] by Александър Шопов
r1056@kochinka: ash | 2007-02-22 08:21:07 +0200 vte: подаден в trunk.
2:13 AM Changeset [1020] by Александър Шопов
r1048@kochinka: ash | 2007-02-22 02:12:36 +0200 gnome-media: подаден …
2:13 AM Changeset [1019] by Александър Шопов
r1047@kochinka: ash | 2007-02-22 01:58:05 +0200 gtkhtml: подаден в trunk.
2:13 AM Changeset [1018] by Александър Шопов
r1046@kochinka: ash | 2007-02-22 01:38:53 +0200 totem: подаден в trunk.
2:13 AM Changeset [1017] by Александър Шопов
r1045@kochinka: ash | 2007-02-22 00:42:36 +0200 gnome-desktop: …
2:13 AM Changeset [1016] by Александър Шопов
r1044@kochinka: ash | 2007-02-22 00:25:36 +0200 file-roller: подаден …
2:13 AM Changeset [1015] by Александър Шопов
r1043@kochinka: ash | 2007-02-21 23:59:43 +0200 bug-buddy: подаден в …
2:13 AM Changeset [1014] by Александър Шопов
r1042@kochinka: ash | 2007-02-21 23:49:18 +0200 alacarte: подаден в …

Feb 21, 2007:

7:40 PM Changeset [1013] by kaladan
gnome-media - пълен превод.
7:39 PM Changeset [1012] by kaladan
gnome-desktop - пълен превод на програмата.
7:36 PM Changeset [1011] by kaladan
gconf-editor - пълен превод на програмата.
7:35 PM Changeset [1010] by kaladan
file-roller - пълен превод на програмата.
7:32 PM Changeset [1009] by kaladan
bug-buddy - пълен превод на програмата.
7:30 PM Changeset [1008] by kaladan
alacarte - пълен превод на програмата, променил съм items да бъде …
7:25 PM Changeset [1007] by kaladan
totem - почти пълен превод на програмата. Остана 1 низ, погледни и …

Feb 20, 2007:

9:15 AM Changeset [1006] by Александър Шопов
r1024@kochinka: ash | 2007-02-20 09:14:08 +0200 gnome-session: …
9:15 AM Changeset [1005] by Александър Шопов
r1023@kochinka: ash | 2007-02-20 08:21:39 +0200 libgnomekbd: подаден …
9:15 AM Changeset [1004] by Александър Шопов
r1022@kochinka: ash | 2007-02-20 08:19:56 +0200 libgnomekbd: …
1:04 AM Changeset [1003] by Александър Шопов
r1019@kochinka: ash | 2007-02-20 01:03:25 +0200 libgnomekbd: не е …
1:03 AM Changeset [1002] by Александър Шопов
r1018@kochinka: ash | 2007-02-20 00:59:30 +0200 metacity: подаден в …

Feb 19, 2007:

1:06 AM Changeset [1001] by Александър Шопов
r1014@kochinka: ash | 2007-02-18 23:43:24 +0200 deskbar-applet: …
1:06 AM Changeset [1000] by Александър Шопов
r1013@kochinka: ash | 2007-02-18 23:08:45 +0200 gnome-system-tools: …
1:06 AM Changeset [999] by Александър Шопов
r1012@kochinka: ash | 2007-02-18 22:08:35 +0200 …

Feb 18, 2007:

2:35 PM Changeset [998] by Александър Шопов
r1008@kochinka: ash | 2007-02-18 14:33:12 +0200 bash: първи 5 низа.
2:34 PM Changeset [997] by Александър Шопов
r1007@kochinka: ash | 2007-02-18 11:19:39 +0200 bash: малко …
2:34 PM Changeset [996] by Александър Шопов
r1006@kochinka: ash | 2007-02-18 11:16:28 +0200 evolution: подаден в …

Feb 17, 2007:

11:04 PM Ticket #468 (Много дублирани ускорители) closed by Александър Шопов
fixed: [995] и [994] би трябвало да го решават. Естествено - очаква се [995]
11:01 PM Changeset [995] by Александър Шопов
r1001@kochinka: ash | 2007-02-17 23:00:04 +0200 gtk+, …
11:01 PM Changeset [994] by Александър Шопов
r1000@kochinka: ash | 2007-02-17 21:20:37 +0200 gedit: подаден в …
11:01 PM Changeset [993] by Александър Шопов
r999@kochinka: ash | 2007-02-17 12:39:59 +0200 gtksourceview: …
11:00 PM Changeset [992] by Александър Шопов
r998@kochinka: ash | 2007-02-17 11:03:45 +0200 gnome-utils: …
2:40 AM Changeset [991] by Александър Шопов
r996@kochinka: ash | 2007-02-17 02:39:42 +0200 evolution: Започвам …
2:01 AM Changeset [990] by Александър Шопов
r992@kochinka: ash | 2007-02-17 02:00:05 +0200 nautilus-sendto: …
2:01 AM Changeset [989] by Александър Шопов
r991@kochinka: ash | 2007-02-17 01:36:31 +0200 gnome-utils: подаден …
2:01 AM Changeset [988] by Александър Шопов
r990@kochinka: ash | 2007-02-17 01:36:17 +0200 gnome-power-manager: …

Feb 16, 2007:

6:51 PM Changeset [987] by yavorescu
[nautilus-sendto]: Рутинно обновяване: * „Бързo съобщение“ -> …
5:21 PM Ticket #468 (Много дублирани ускорители) created by yavorescu
В главното меню -- "Търсене" и "Инструменти" (т). В менюто "Файл" -- …
4:49 PM Ticket #449 (Неправилно заместване) closed by yavorescu
fixed
4:14 PM Ticket #433 (Менюто "помощ" започва с малка буква) closed by yavorescu
fixed: Коригирана в [984].

Feb 15, 2007:

11:02 PM Changeset [986] by Александър Шопов
r78994@kochinka: ash | 2007-02-15 23:01:43 +0200 dia: подаден в …
11:02 PM Changeset [985] by Александър Шопов
r78993@kochinka: ash | 2007-02-15 22:51:38 +0200 …
11:02 PM Changeset [984] by Александър Шопов
r78992@kochinka: ash | 2007-02-15 21:41:14 +0200 seahorse: подаден в …
11:02 PM Changeset [983] by Александър Шопов
r78991@kochinka: ash | 2007-02-13 10:18:23 +0200 gedit: временно …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.