TimelineJan 12, 2007:

7:20 PM Ticket #458 (slight mistake in tooltip translation) closed by yavorescu
fixed: Many thanks for the bug report, it is fixed in rev [886]. I hope that …
7:14 PM Changeset [886] by yavorescu
Корекция на непреведен предлог (затваря: #458).
6:55 PM Ticket #458 (slight mistake in tooltip translation) created by daniel.kitta@…
Hi, I'm the author of regexxer and don't understand a single word of …

Jan 11, 2007:

5:40 PM Changeset [885] by yavorescu
[monster-masher, hardware-monitor]: Рутинно обновяване, български …

Jan 8, 2007:

10:45 PM Changeset [884] by Александър Шопов
r29380@kochinka: ash | 2007-01-08 22:37:54 +0200 regexxer: подадено …
10:45 PM Changeset [883] by Александър Шопов
r29023@kochinka: ash | 2007-01-08 22:29:40 +0200 pan2: подадено в trunk
10:45 PM Changeset [882] by Александър Шопов
10:45 PM Changeset [881] by Александър Шопов
r28393@kochinka: ash | 2007-01-06 20:15:12 +0200 applets-accessx: …
10:45 PM Changeset [880] by Александър Шопов
r27490@kochinka: ash | 2007-01-06 19:32:40 +0200 pan2: подадено в trunk
10:45 PM Changeset [879] by Александър Шопов
r26993@kochinka: ash | 2007-01-06 19:14:42 +0200 totem: подадено в trunk
10:45 PM Changeset [878] by Александър Шопов
r26003@kochinka: ash | 2007-01-06 18:49:55 +0200 tomboy: подадено в trunk
10:45 PM Changeset [877] by Александър Шопов
r25086@kochinka: ash | 2007-01-06 18:01:30 +0200 nautilu: подадено в …
10:45 PM Changeset [876] by Александър Шопов
r24312@kochinka: ash | 2007-01-06 17:34:01 +0200 …
10:45 PM Changeset [875] by Александър Шопов
r21550@kochinka: ash | 2007-01-05 23:49:42 +0200 fileroller: …
5:09 PM Changeset [874] by yavorescu
[regexxer]: Обновяване на превода на Ясен: * NMU. * Сменен адреса …

Jan 6, 2007:

4:32 PM Changeset [873] by yavorescu
[pan2] Тривиално обновяване.

Jan 5, 2007:

3:21 PM Ticket #457 (Проблеми при слушане на CD-та) created by Александър Шопов
Следните снимки показват проблемите при gnome-cd
2:52 AM Changeset [872] by Александър Шопов
alacarte: Подадено в trunk. bug-buddy: подадено в trunk eog: …

Jan 2, 2007:

4:11 PM Changeset [871] by yavorescu
[help/gnome-applets/accessx-status] Обновен превод; коригирано …

Dec 27, 2006:

7:47 PM Changeset [870] by yavorescu
[pan2] Рутинно обновяване.

Dec 25, 2006:

12:15 AM Changeset [869] by kaladan
gnome-control-center - пълен превод на програмата. В един от низовете …

Dec 24, 2006:

11:58 PM Changeset [868] by kaladan
nautilus - почти пълен превод на програмата. Има два низа, които ме …
11:50 PM Changeset [867] by kaladan
alacarte - подобрен превод.
11:45 AM Changeset [866] by kaladan
bug-buddy - пълен превод на програмата.

Dec 23, 2006:

3:39 PM Changeset [865] by kaladan
Подобрен превод на програмите. Има останали низове, които ме …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.