Timeline



Oct 9, 2006:

10:16 PM Ticket #441 (Преименуване на всички компоненти с малки букви) closed by Александър Шопов
fixed: Готово.
9:39 PM Ticket #441 (Преименуване на всички компоненти с малки букви) created by Александър Шопов
Има проблем с регистъра на буквите: 1. Trac ги подрежда първо с …
9:37 PM Ticket #432 (Нов компонент XChat-GNOME) closed by Александър Шопов
wontfix: Ми разликата между XChat и XChat-Gnome голяма ли е в очите на …
9:36 PM Ticket #439 (Нов компонент "Link Monitor Applet") closed by Александър Шопов
fixed: Създаден с малки букви.
9:31 PM Ticket #431 (Нов фалшив доклад за грешка) closed by Александър Шопов
fixed: Известяването си работи. Затварям.
9:31 PM Ticket #430 (Това е фалшив билет за тествнето на известяването) closed by Александър Шопов
fixed: Известяването си работи. Затварям.
11:59 AM Ticket #440 (ITT: Link Monitor Applet) created by yavorescu
Възнамерявам да преведа този полезен аплет, от известно време го използвам.
11:57 AM Ticket #439 (Нов компонент "Link Monitor Applet") created by yavorescu
Моля да се създаде като нов компонент.
11:48 AM Ticket #438 (Дублирани ускорители в главното меню) created by yavorescu
"Програма" и "Помощ".
11:46 AM Ticket #437 (Много дублирани ускорители в менюто "Писмо") created by yavorescu
Основно с "о", "п" и "н", но има и други.
11:36 AM Ticket #436 (Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем) created by yavorescu
"Dummy bug" да ми напомня да работя върху това.

Oct 8, 2006:

3:30 PM Changeset [834] by Александър Шопов
anarchism: още един абзац. Потъвам бавно в този превод.

Oct 7, 2006:

10:13 PM Changeset [833] by Александър Шопов
anarchism: малка поправка по валидноста.
10:00 PM Changeset [832] by Александър Шопов
Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
9:42 PM Changeset [831] by Александър Шопов
anarchism: преведени първи абзаци. Преводът ще е труден, но за сметка …
7:59 PM Changeset [830] by Александър Шопов
anarchism: правя копие на английския вариант в XML.
7:59 PM Changeset [829] by Александър Шопов
Най-накрая - валиден DocBook? 4.2
6:35 PM Changeset [828] by Александър Шопов
gnome-themes: поява на стабилен клон.

Oct 6, 2006:

10:13 PM Changeset [827] by Александър Шопов
anarchism: преформатиране, вече поне е XML. Още не е валиден DocBook? 4.2
9:04 PM Changeset [826] by Александър Шопов
devhelp: подадено. drivel: подадено. Старият клон е махнат.

Oct 4, 2006:

6:40 PM Changeset [825] by yavorescu
[devhelp]: Обновен превод, български кавички [drivel]: Обновен …
1:38 AM Changeset [824] by Александър Шопов
gcompris: малки поправки и подаване.

Oct 3, 2006:

6:02 PM Changeset [823] by yavorescu
[gcompris]: Обновен превод за предстоящата версия 8.0RC.
12:23 PM Changeset [822] by Александър Шопов
Малко по-близо до XML.
8:18 AM Changeset [821] by Александър Шопов
anarchism.bg.xml: Начало на преобразуване към DocBook?. Все още XML-ът …
8:05 AM Changeset [820] by Александър Шопов
anarchism.bg.xml: копирам, за да се появи българската версия. Следва …
8:04 AM Changeset [819] by Александър Шопов
Статията "Anarchism triumphant" свалена от …
7:58 AM Changeset [818] by Александър Шопов
emoglen: директория за преводите на есета на Ебен Моглен.
7:57 AM Changeset [817] by Александър Шопов
notifier, gnome-torrent, gdesklets-extras: служебно махане не флага за …

Oct 2, 2006:

11:42 PM Changeset [816] by Александър Шопов
gnome-terminal: поява на стабилен клон.

Sep 30, 2006:

8:43 PM Changeset [815] by Александър Шопов
gdesklets: обновяване до 100%

Sep 29, 2006:

11:54 PM Ticket #435 (Излишна запетая) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [814].
11:53 PM Changeset [814] by Александър Шопов
rhythmbox: оновяване до 100%. metacity: корекция на #435 в HEAD и …
9:33 PM Changeset [813] by Александър Шопов
rhythmbox: обновен превод от Ростислав.
6:26 PM Ticket #435 (Излишна запетая) created by yavorescu
[…]

Sep 25, 2006:

10:40 PM Changeset [812] by Александър Шопов
gnome-icon-theme, metacity: поява на стабилни клонове.

Sep 24, 2006:

10:24 PM Ticket #434 (Нов тестов билет) closed by anonymous
fixed: Известяването работи. Ура.

Sep 23, 2006:

10:25 PM Ticket #434 (Нов тестов билет) created by anonymous
Нов тестов билет. Трябва да покаже дали работи известяването.
6:39 PM Changeset [811] by Александър Шопов
Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
6:19 PM Changeset [810] by Александър Шопов
tomboy: поравки и допълване до 100% в HEAD.
6:17 PM Changeset [809] by Александър Шопов
gnome-2-16 е стабилната версия. gnome-2-14 влезе в историята.

Sep 22, 2006:

9:58 AM Changeset [808] by Александър Шопов
gedit-plugins, muine, istanbul, gdesklets, nautilus-actions: …

Sep 16, 2006:

12:48 PM Changeset [807] by Александър Шопов
evolution: обновяване до 100%.

Sep 14, 2006:

11:35 PM Ticket #433 (Менюто "помощ" започва с малка буква) created by kaloian
Последното меню е именовано с малка първа буква: "помощ", а трябва да …
8:19 AM Changeset [806] by Александър Шопов
metacity, libwnck, gnome-panel: подобряване на бързите клавиши. gtk+: …

Sep 11, 2006:

3:48 PM Ticket #432 (Нов компонент XChat-GNOME) created by yavorescu
Да се направи нов компонент XChat-GNOME; отговорник: zbrox.

Sep 9, 2006:

11:22 PM Changeset [805] by Александър Шопов
gnome-session: малко обновяване и поправки.
8:59 PM Changeset [804] by Александър Шопов
mailman: обновявам vendor директорията с излезлия наскоро …
8:38 PM Changeset [803] by Александър Шопов
Подреждам файловете според разклоненията в CVS
8:31 PM Changeset [802] by Александър Шопов
tomboy: вече е част от GNOME
8:31 PM Changeset [801] by Александър Шопов
proposed: изтривам до появата на нови предложения
7:14 PM Changeset [800] by Александър Шопов
bug-buddy: подавам версията на Владо, за да мога да подредя хранилището.
7:07 PM Changeset [799] by Александър Шопов
alacarte: подавам превода на Владо, за да мога да подредя хранилището …
6:56 PM Changeset [798] by Александър Шопов
gtk+, gtk+-properties и glib отразяват точно състоянието на стабилните …
6:53 PM Changeset [797] by Александър Шопов
developer-libs: отразява точно състоянието на CVS. Промените по gail и …
6:46 PM Changeset [796] by Александър Шопов
at-spi: Този модул отдавна го няма.
6:29 PM Changeset [795] by Александър Шопов
Премахвам клона за gnome-2-12, който има историческо значение и само …
5:36 PM Changeset [794] by Александър Шопов
Добавяне на поддиректориите за стабилната версия
5:35 PM Changeset [793] by Александър Шопов
gnome-2-16: Поява на поредния стабилен клон.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.