TimelineSep 9, 2006:

11:22 PM Changeset [805] by Александър Шопов
gnome-session: малко обновяване и поправки.
8:59 PM Changeset [804] by Александър Шопов
mailman: обновявам vendor директорията с излезлия наскоро …
8:38 PM Changeset [803] by Александър Шопов
Подреждам файловете според разклоненията в CVS
8:31 PM Changeset [802] by Александър Шопов
tomboy: вече е част от GNOME
8:31 PM Changeset [801] by Александър Шопов
proposed: изтривам до появата на нови предложения
7:14 PM Changeset [800] by Александър Шопов
bug-buddy: подавам версията на Владо, за да мога да подредя хранилището.
7:07 PM Changeset [799] by Александър Шопов
alacarte: подавам превода на Владо, за да мога да подредя хранилището …
6:56 PM Changeset [798] by Александър Шопов
gtk+, gtk+-properties и glib отразяват точно състоянието на стабилните …
6:53 PM Changeset [797] by Александър Шопов
developer-libs: отразява точно състоянието на CVS. Промените по gail и …
6:46 PM Changeset [796] by Александър Шопов
at-spi: Този модул отдавна го няма.
6:29 PM Changeset [795] by Александър Шопов
Премахвам клона за gnome-2-12, който има историческо значение и само …
5:36 PM Changeset [794] by Александър Шопов
Добавяне на поддиректориите за стабилната версия
5:35 PM Changeset [793] by Александър Шопов
gnome-2-16: Поява на поредния стабилен клон.

Sep 8, 2006:

4:31 PM Changeset [792] by kaladan
bug-buddy - актуализиран превод на програмата, поправени са дребни неща.
4:28 PM Changeset [791] by kaladan
alacarte - стандартизиран и подобрен превод.

Sep 6, 2006:

8:56 AM Changeset [790] by Александър Шопов
xlibs-xkbdesc: нова версия. Предстои още работа.
12:50 AM Changeset [789] by Александър Шопов
gnome-applets: корекция на някои грешки.
12:49 AM Changeset [788] by Александър Шопов
gnome-control-center: обновяване на HEAD и gnome-2-16.
12:48 AM Changeset [787] by Александър Шопов
gnome-control-center: поява на нов стабилен клон.

Sep 5, 2006:

12:01 AM Changeset [786] by Александър Шопов
xlibs-xkbdesc: още малко превод.

Sep 4, 2006:

8:04 AM Changeset [785] by Александър Шопов
libgnomeui: обновяване до 100% и корекции.
12:16 AM Changeset [784] by Александър Шопов
xlibs-xkbdesc: първа версия на обновяването. На нищо не прилича. Ще …

Sep 3, 2006:

10:50 PM Changeset [783] by Александър Шопов
shared-mime-info: 100% превод спрямо HEAD на CVS
10:50 PM Changeset [782] by Александър Шопов
shared-mime-info: подговям за преминаване към HEAD.
10:00 PM Ticket #49 (списъкът с доклади е неизползваем) closed by Александър Шопов
fixed: Пробемът с подреждането е решен със създаването на нов доклад 11. …
9:35 PM Ticket #49 (списъкът с доклади е неизползваем) reopened by Александър Шопов
{10} дава необходимата информация, но се проваля при задаване на …
9:25 PM Ticket #49 (списъкът с доклади е неизползваем) closed by Александър Шопов
fixed: Много стар проблем... Решил съм го с {10}. Ако някому е интересно…
7:33 PM Ticket #194 (Премахване на версиите) closed by Александър Шопов
fixed: Затварям наново. Сега се усетих, че Калоян е записан в известяването …
7:31 PM Ticket #194 (Премахване на версиите) reopened by Александър Шопов
Отварям наново за експримент с известяването.
7:24 PM Ticket #194 (Премахване на версиите) closed by Александър Шопов
fixed: Версиите са премахнати. Не знам доколко добре ще функционира Trac-а по …
4:58 PM Changeset [781] by Александър Шопов
gnome-power-manager: HEAD допълнен до 100%, HEAD & gnome-2-16 - …

Sep 2, 2006:

12:08 PM Changeset [780] by Александър Шопов
gnome-power-manager: обновявам HEAD (2), за да тествам известяванията …
11:37 AM Ticket #431 (Нов фалшив доклад за грешка) created by anonymous
Няма значение какво се пише тук
11:05 AM Ticket #430 (Това е фалшив билет за тествнето на известяването) created by Александър Шопов
10:54 AM Changeset [779] by Александър Шопов
gnome-power-manager: обновявам HEAD (1), за да тествам известяванията …
10:43 AM Changeset [778] by Александър Шопов
gnome-power-manager: обновявам HEAD, за да тествам известяванията до …

Sep 1, 2006:

8:29 AM Changeset [777] by Александър Шопов
gnome-applets, bug-buddy, gnome-volume-manager, file-roller, …

Aug 31, 2006:

11:37 PM Changeset [776] by Александър Шопов
dasher: обновен до 100% и подаден за HEAD и gnome-2.16
11:36 PM Changeset [775] by Александър Шопов
dasher: поява на нов стабилен клон.
10:50 PM Changeset [774] by Александър Шопов
orca: превод до 100%. Подадено.
12:05 PM Changeset [773] by Александър Шопов
tomboy: обновен до 100%
8:08 AM Changeset [772] by Александър Шопов
orca: най-подир апочнах и този превод. Засега 100 низа, надявам се да …
12:25 AM Changeset [771] by Александър Шопов
gnome-panel: подадено.
12:16 AM Changeset [770] by Александър Шопов
gnome-utils: обновени до 100%

Aug 30, 2006:

8:39 AM Changeset [769] by Александър Шопов
gnome-power-managaer: Обновен на 100% в gnome-2-16. Синхронизиране на …

Aug 26, 2006:

8:58 AM Changeset [768] by kaladan
gnome-panel - пълен и стандартизиран превод.

Aug 25, 2006:

8:30 AM Changeset [767] by Александър Шопов
right-to-read: изтрито, понеже е интегрирано в CVS-а на проекта за …
12:30 AM Changeset [766] by yavorescu
[right-to-read-html]: Комитвам файла с тези минимални промени от …

Aug 24, 2006:

11:40 PM Changeset [765] by Александър Шопов
right-to-read.bg.html: преводът е завършен. Животното Гну е с главна …
10:28 PM Changeset [764] by Александър Шопов
gedit: обновяване до 100%. Корекция на много грешки и много …
12:19 AM Changeset [763] by Александър Шопов
evolution, tomboy: обновяване до 100%

Aug 23, 2006:

9:50 AM Ticket #429 (Правописна грешка в Update Manager) created by GAndonov@…
Забелязах две правописни грешки в българския превод на Update Manager …
12:06 AM Changeset [762] by yavorescu
[right-to-read.bg.html] Мои корекции, подлежащи на обсъждане или …

Aug 22, 2006:

1:16 AM Changeset [761] by Александър Шопов
gnome-system-monitor, deskbar-applet: обновени на 100%
1:15 AM Changeset [760] by Александър Шопов
right-to-read: малко поправки, има още да се прави.

Aug 20, 2006:

6:51 PM Changeset [759] by Александър Шопов
right-to-read.bg - първа публична версия.
6:07 PM Changeset [758] by Александър Шопов
gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …

Aug 18, 2006:

6:09 PM Changeset [757] by Александър Шопов
metacity, yelp: обновени до 100%.
5:17 PM Changeset [756] by Александър Шопов
alacarte, orca, gnome-power-manager: преместени в desktop.
5:16 PM Changeset [755] by Александър Шопов
tomboy: обновен до 100%.
4:54 PM Changeset [754] by Александър Шопов
gtk+-properties: обновяване.
11:35 AM Changeset [753] by Александър Шопов
right-to-read.bg.html: още няколо абзаца.
9:43 AM Changeset [752] by Александър Шопов
glib, gtk+, libbonoboui: обновени до 100%
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.