TimelineAug 31, 2006:

11:37 PM Changeset [776] by Александър Шопов
dasher: обновен до 100% и подаден за HEAD и gnome-2.16
11:36 PM Changeset [775] by Александър Шопов
dasher: поява на нов стабилен клон.
10:50 PM Changeset [774] by Александър Шопов
orca: превод до 100%. Подадено.
12:05 PM Changeset [773] by Александър Шопов
tomboy: обновен до 100%
8:08 AM Changeset [772] by Александър Шопов
orca: най-подир апочнах и този превод. Засега 100 низа, надявам се да …
12:25 AM Changeset [771] by Александър Шопов
gnome-panel: подадено.
12:16 AM Changeset [770] by Александър Шопов
gnome-utils: обновени до 100%

Aug 30, 2006:

8:39 AM Changeset [769] by Александър Шопов
gnome-power-managaer: Обновен на 100% в gnome-2-16. Синхронизиране на …

Aug 26, 2006:

8:58 AM Changeset [768] by kaladan
gnome-panel - пълен и стандартизиран превод.

Aug 25, 2006:

8:30 AM Changeset [767] by Александър Шопов
right-to-read: изтрито, понеже е интегрирано в CVS-а на проекта за …
12:30 AM Changeset [766] by yavorescu
[right-to-read-html]: Комитвам файла с тези минимални промени от …

Aug 24, 2006:

11:40 PM Changeset [765] by Александър Шопов
right-to-read.bg.html: преводът е завършен. Животното Гну е с главна …
10:28 PM Changeset [764] by Александър Шопов
gedit: обновяване до 100%. Корекция на много грешки и много …
12:19 AM Changeset [763] by Александър Шопов
evolution, tomboy: обновяване до 100%

Aug 23, 2006:

9:50 AM Ticket #429 (Правописна грешка в Update Manager) created by GAndonov@…
Забелязах две правописни грешки в българския превод на Update Manager …
12:06 AM Changeset [762] by yavorescu
[right-to-read.bg.html] Мои корекции, подлежащи на обсъждане или …

Aug 22, 2006:

1:16 AM Changeset [761] by Александър Шопов
gnome-system-monitor, deskbar-applet: обновени на 100%
1:15 AM Changeset [760] by Александър Шопов
right-to-read: малко поправки, има още да се прави.

Aug 20, 2006:

6:51 PM Changeset [759] by Александър Шопов
right-to-read.bg - първа публична версия.
6:07 PM Changeset [758] by Александър Шопов
gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …

Aug 18, 2006:

6:09 PM Changeset [757] by Александър Шопов
metacity, yelp: обновени до 100%.
5:17 PM Changeset [756] by Александър Шопов
alacarte, orca, gnome-power-manager: преместени в desktop.
5:16 PM Changeset [755] by Александър Шопов
tomboy: обновен до 100%.
4:54 PM Changeset [754] by Александър Шопов
gtk+-properties: обновяване.
11:35 AM Changeset [753] by Александър Шопов
right-to-read.bg.html: още няколо абзаца.
9:43 AM Changeset [752] by Александър Шопов
glib, gtk+, libbonoboui: обновени до 100%

Aug 6, 2006:

10:59 AM Ticket #421 (Някои преложения за подобрение на превода) reopened by zlatkopopov@…
Точно защото е малко плащеша - ще накара човек по-дълбоко да се …

Aug 5, 2006:

1:18 PM Changeset [751] by Александър Шопов
right-to-read: още няколко абзаца. Вече е преведен разказа - следват …
12:06 PM Ticket #421 (Някои преложения за подобрение на превода) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано със [750]
12:06 PM Changeset [750] by Александър Шопов
gnome-panel, nautilus: поправки, обновяване, корекция на #421.
10:22 AM Ticket #428 ("някоИ услуга не е стартирана") closed by anonymous
fixed: Korigirano s [749]
10:21 AM Changeset [749] by Александър Шопов
gnome-control-center: подадено. epiphany: gnome-2-14, HEAD - подадено. …

Aug 4, 2006:

4:15 PM Ticket #428 ("някоИ услуга не е стартирана") created by Димитър Киров <dkirov@…>
Това излиза, когато се опитам да отворя страница на несъществуващ хост.

Aug 3, 2006:

10:14 PM Changeset [748] by kaladan
gnome-control-center - подобрен и попреведен превод. Останаха малко …
10:02 PM Changeset [747] by kaladan
epiphany - почти пълен превод на програмата. Саше останаха три корави …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.