TimelineAug 5, 2006:

1:18 PM Changeset [751] by Александър Шопов
right-to-read: още няколко абзаца. Вече е преведен разказа - следват …
12:06 PM Ticket #421 (Някои преложения за подобрение на превода) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано със [750]
12:06 PM Changeset [750] by Александър Шопов
gnome-panel, nautilus: поправки, обновяване, корекция на #421.
10:22 AM Ticket #428 ("някоИ услуга не е стартирана") closed by anonymous
fixed: Korigirano s [749]
10:21 AM Changeset [749] by Александър Шопов
gnome-control-center: подадено. epiphany: gnome-2-14, HEAD - подадено. …

Aug 4, 2006:

4:15 PM Ticket #428 ("някоИ услуга не е стартирана") created by Димитър Киров <dkirov@…>
Това излиза, когато се опитам да отворя страница на несъществуващ хост.

Aug 3, 2006:

10:14 PM Changeset [748] by kaladan
gnome-control-center - подобрен и попреведен превод. Останаха малко …
10:02 PM Changeset [747] by kaladan
epiphany - почти пълен превод на програмата. Саше останаха три корави …

Jul 31, 2006:

10:17 AM Changeset [746] by Александър Шопов
libgnomeui: обновено и подадено.

Jul 30, 2006:

6:46 PM Changeset [745] by Александър Шопов
right-to-read.bg.html: 1/4 превод.
5:11 PM Changeset [744] by Александър Шопов
gtk+: Обновен и подаден.

Jul 27, 2006:

7:07 AM Changeset [743] by Александър Шопов
gtk+: още малко работа.
7:05 AM Changeset [742] by Александър Шопов
nautilus: подадено, промените и проверката на правописа от HEAD -> …

Jul 26, 2006:

11:43 PM Changeset [741] by Александър Шопов
right-to-read.html: почвам със съдържнието.
11:34 PM Changeset [740] by Александър Шопов
right-to-reat.bg.html: начало на българския превод.
11:32 PM Changeset [739] by Александър Шопов
right-to-red.html: RCS file: …
11:29 PM Changeset [738] by Александър Шопов
gnu.org: добавям директория за преводите към gnu.org. Това не …
9:19 AM Ticket #427 (Правописна грешка в nautilus) closed by kaladan
fixed: Поправено в ревизия [737].
9:17 AM Changeset [737] by kaladan
nautilus - пълен превод, затварям #427
7:55 AM Changeset [736] by Александър Шопов
Празен предварителен вариант на inkscape за преводачите.
7:32 AM Ticket #427 (Правописна грешка в nautilus) created by Александър Шопов
В nautilus HEAD и gnome-2-14: msgid "Deleting" msgstr "Изтиване" …

Jul 25, 2006:

7:40 PM Changeset [735] by Александър Шопов
gtk+: още 50 низа. Работата продължава.

Jul 24, 2006:

11:15 PM Changeset [734] by Александър Шопов
gtk+: малко обновяване, има още много работа.
10:09 PM Changeset [733] by Александър Шопов
gnome-volume-manager: подадено.
6:37 PM Changeset [732] by kaladan
gnome-volume-manager - пълен превод.

Jul 21, 2006:

2:04 PM Changeset [731] by Александър Шопов
bug-buddy, gnome-vfs: обновени и подадени.

Jul 18, 2006:

8:19 PM Ticket #426 (Правописни грешки в gnome-games) closed by Александър Шопов
fixed: Коигирано с [730].
8:18 PM Changeset [730] by Александър Шопов
Коригирам #426.
7:28 PM Ticket #426 (Правописни грешки в gnome-games) created by Александър Шопов
Има множество правописни грешки в gnome-games. Проблемът е докладван …

Jul 13, 2006:

1:21 PM Changeset [729] by Александър Шопов
gtk+: малко обновяване, но работата не е приключила

Jul 12, 2006:

11:38 PM Changeset [728] by Александър Шопов
gnome-desktop: подадено в HEAD и gnome-2-14.
10:58 PM Ticket #425 (Изпусната буква в една от хипервръзките в "Относно GNOME") closed by kaloian
fixed: Поправено с [727]. Големи инати излязоха тия разработчици. ;-)
10:56 PM Changeset [727] by kaloian
gnome-desktop: поправена е грешка #425.
10:46 PM Ticket #425 (Изпусната буква в една от хипервръзките в "Относно GNOME") reopened by kaloian
В [726] правописната грешка е заменена с друга правописна грешка: …
5:23 PM Ticket #425 (Изпусната буква в една от хипервръзките в "Относно GNOME") closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [726]
5:22 PM Changeset [726] by Александър Шопов
gnome-desktop: корекция на #425 в HEAD и gnome-2-14.
1:26 PM Ticket #425 (Изпусната буква в една от хипервръзките в "Относно GNOME") created by anonymous
От менюто на GNOME избираме "Работна среда" -> "Относно GNOME". На …

Jul 11, 2006:

3:15 PM Ticket #424 (Странен .desktop запис) created by yavorescu
Бяхме се разбрали програмите за блогване да бъдат "Работа с блогове …

Jul 9, 2006:

3:59 PM Changeset [725] by Александър Шопов
alacarte, tomboy: обновени и подадени.
2:46 PM Changeset [724] by Александър Шопов
alacarte, tomboy, orca, gnome-power-manager: вече са предложени за …
2:28 PM Changeset [723] by Александър Шопов
Добавям секцията за новите програми.
12:48 AM Ticket #423 (Лош превод при отварянето на файл с неправилно кодиране в gedit) closed by Александър Шопов
fixed: Кореигирано с [722].
12:46 AM Changeset [722] by Александър Шопов
beagle gnome-applets zenity nautilus-cd-burner gnome-games …

Jul 7, 2006:

10:08 PM Changeset [721] by kaladan
beagle - останаха 3 множествени.
3:09 PM Ticket #423 (Лош превод при отварянето на файл с неправилно кодиране в gedit) created by Александър Шопов
Проблемът е ясен от прикачения файл
1:59 PM Changeset [720] by zbrox
gedit (head) edit me trousers edition - обновен превод
1:55 PM Changeset [719] by zbrox
evolution (head) little wonder edition - обновен превод
1:46 PM Changeset [718] by zbrox
epiphany (head) i'm afraid of americans edition - обновен превод - 5 …
1:41 PM Changeset [717] by zbrox
gnome-keyring (head) ziggy edition - обновен превод
1:36 PM Changeset [716] by zbrox
gnome-applets (head) protein pills edition - обновен превод
1:31 PM Changeset [715] by zbrox
gnome-games (head) this is ground control edition - обновен превод
1:24 PM Changeset [714] by zbrox
nautilus (head) space oddity edition - обновен превод. оставил съм …
1:18 PM Changeset [713] by zbrox
sound-juicer (head) new edition - леко осървременяване
1:17 PM Changeset [712] by zbrox
nautilus-cd-burn (head) major tom edition - обновен превод
1:06 PM Changeset [711] by zbrox
gnome-system-tools (head) slight edition - съвсем леки промени, не е …
12:57 PM Changeset [710] by zbrox
sound juicer (head) new edition - леко обновен превод
12:53 PM Changeset [709] by zbrox
zenity (head) new edition - преведен един низ - в момента в много от …

Jul 6, 2006:

8:00 PM Ticket #422 (Визуална схема) created by luchezar.petkov@…
Смятам, че просто "тема" е по-добре в случая. Файл > Визуална схема
3:25 PM Changeset [708] by Александър Шопов
eel, fast-user-switch-applet, nautilus, gtk+-properties: обновени.
2:45 PM Changeset [707] by Александър Шопов
gnome-themes, ekiga: обновяване до 100%.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.