TimelineApr 4, 2006:

10:39 AM Changeset [620] by Александър Шопов
gok, gnome-nettool, gnome-keyring: Малки обновявания за 100%.

Apr 2, 2006:

5:10 PM Changeset [619] by Александър Шопов
pan, gcompris, straw, banshee, bakery: Подадени …
3:07 PM WikiStart edited by Ясен Праматаров
(diff)
10:42 AM Changeset [618] by yavorescu
(straw/extras) Докладвах грешка за straw.desktop.in, която коригираха. …

Mar 31, 2006:

12:40 AM Ticket #336 (2x ускорители) created by dkirov
В кутийката „Търсене“ етикет и бутон са с ускорител _т

Mar 29, 2006:

5:57 PM Changeset [617] by yavorescu
(gcompris/fifth-toe) Актуализация за предстоящата нова версия 7.4.
1:26 PM Ticket #335 (Дублирани ускорители) created by Явор Доганов <yavor@…>
Компонент "Поща", контекстното меню на писмото: "Отговор до всички" и …
12:30 PM Changeset [616] by Ясен Праматаров
Abiword: 100%, пълен превод. Поправени са и някои грешки в синтаксис и …
10:27 AM Changeset [615] by yavorescu
Пропуснал съм straw в [612].
2:26 AM Changeset [614] by Ясен Праматаров
Abiword: Отново, че файлът беше повреден. Не е за предаване още.
2:22 AM Changeset [613] by Ясен Праматаров
Abiword: Още поправки, оправени да езиците. Остават 61 непреведени. Не …

Mar 28, 2006:

10:57 PM Ticket #334 (Употреба на "съобщение") created by Явор Доганов <yavor@…>
"Препратено съобщение" се набива на очи, а се среща и на още няколко …
10:51 PM Changeset [612] by yavorescu
(straw/extras) Актуализиран превод. Има една ужасна грешка -- …

Mar 27, 2006:

10:11 PM Changeset [611] by Ясен Праматаров
AbiWord?: Нова версия, с изчистени неясни. Остават 180 непреведени. …

Mar 25, 2006:

5:41 PM Changeset [610] by kaladan
Banshee - актуализиран превод на програмата. За подаване.

Mar 22, 2006:

12:50 PM Ticket #333 ("Прикачяне на файл") created by Явор Доганов <yavor@…>
В контекстното меню на прикачените файлове има грешка -- "Прикачяне на …

Mar 20, 2006:

10:16 AM Changeset [609] by Александър Шопов
pessulus, nautilus: малко обновяване за 100%.

Mar 17, 2006:

2:57 PM Changeset [608] by Александър Шопов
beagle: подаден liferea: синхронизиран с trunk, изпратен на разработчика.

Mar 16, 2006:

9:23 PM Ticket #316 (Проблеми с числата в Liferea) closed by kaladan
fixed: Грешката е поправена в ревизия [607].
9:23 PM Ticket #310 ("ръководство" вместо "ръчно задаване") closed by kaladan
fixed: Грешката е поправена в ревизия [607].
9:21 PM Changeset [607] by kaladan
Liferea - актуализиран превод на програмата + изчистване на всички …
9:19 PM Changeset [606] by kaladan
Liferea - актуализиране на името на файла. След като пограмата мина …
8:50 PM Changeset [605] by kaladan
Beagle - пълен превод на програмата.
10:51 AM Changeset [604] by Александър Шопов
gdm2: Корекция на едно fuzzy.

Mar 15, 2006:

11:35 AM Changeset [603] by Александър Шопов
gnome-applets-locations: Подадено. Явор е положил титанични усилия.
11:27 AM Changeset [602] by Александър Шопов
notes-2-14: малки корекции за поредната промяна на низове. Надявам се, …

Mar 14, 2006:

10:53 PM Changeset [601] by yavorescu
(gnome-applets-locations/desktop) Грамадански къртовски промени …
5:58 PM Changeset [600] by Александър Шопов
gdm2, metacity: малко обновяване, че пак е нарушено замразяването на …

Mar 13, 2006:

2:12 PM Changeset [599] by Александър Шопов
epiphany и metacity: микрообновяване, за да стигнем пак 100%.
2:04 PM Changeset [598] by Александър Шопов
notes-2-14: малко обновяване и корекция на грешка.

Mar 11, 2006:

3:53 PM Ticket #331 (caret -> курсор) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [597]
3:52 PM Changeset [597] by Александър Шопов
epiphany: корекция на #331.
3:45 PM Ticket #163 (Много непреведени термини в Gedit) closed by Александър Шопов
fixed: Това е коригирано.
3:44 PM Ticket #330 (Грешка в транслитерацията на норвежките езици) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [593] и [596]
3:44 PM Changeset [596] by Александър Шопов
gdm2, gedit, galeon, gcompris: Корекция на #330.
3:18 PM Ticket #280 (запетайка?) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с #595
3:17 PM Changeset [595] by Александър Шопов
eel: корекция на #280.
3:10 PM Ticket #250 (в прозореца за избор на място за запазване) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [594]
3:10 PM Changeset [594] by Александър Шопов
gtk+: корекция на #250. Коригирано и в HEAD.
2:54 PM Ticket #317 (Малка правописна грешка в „Потребители и групи“) closed by Александър Шопов
fixed: Предполагам, че става дума за модула gnome-system-tools - това е …
2:30 PM Changeset [593] by Александър Шопов
gtranslator: Обновяване, корекция на #330. gkrellm: Подадено към …
11:29 AM Changeset [592] by Александър Шопов
notes-2-14: Пълен превод. Трябва да се провери за смислови грешки и …

Mar 10, 2006:

5:58 PM Changeset [591] by Александър Шопов
evolution: Подадено. Обновено и в HEAD.
10:10 AM Changeset [590] by zbrox
evolution (2.14) pre-final edition - обновен превод - поправена …
10:09 AM Ticket #329 (Дублирани ускорители, цели трички) closed by zbrox
fixed

Mar 9, 2006:

9:53 PM Ticket #332 (Описанията на действията са неразбераеми.) created by Ясен Праматаров
Използвам тази връзка за новини от системата Trac: …
6:04 PM Ticket #331 (caret -> курсор) created by Александър Шопов
http://en.wikipedia.org/wiki/Caret_navigation Това всъщност е режим …
9:38 AM Changeset [589] by Александър Шопов
Остават 50 абзаца. Появиха се доста фъзенца, но ще ги опаткам.

Mar 8, 2006:

6:56 PM Ticket #330 (Грешка в транслитерацията на норвежките езици) created by Александър Шопов
Търси на Н - Норвежки. Кратка забележка по транслитерирането, кеото си …
5:28 PM Changeset [588] by Александър Шопов
Обновявам. Остават 80 абзаца.
9:44 AM Changeset [587] by Александър Шопов
Обновявам, има още 100 низа за оправяне (поне) + картинки

Mar 7, 2006:

4:32 PM Changeset [586] by Александър Шопов
Сливам със старата версия. Довечера ще обновявам вкъщи.
4:31 PM Changeset [585] by Александър Шопов
Бележките по версия 2.14.
11:09 AM Changeset [584] by Александър Шопов
Подадени, както и в HEAD.

Mar 5, 2006:

2:23 PM Changeset [583] by Александър Шопов
Поправка на една дразнеща ме грешка.
2:16 PM Changeset [582] by Александър Шопов
Малка корекция.
2:13 PM Ticket #323 ("Намаляне") closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [581].
2:13 PM Ticket #324 ("Намаляне") closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [581].
2:12 PM Changeset [581] by Александър Шопов
Корекция на #323 и #324, както и на подобен в gedit
1:50 PM Changeset [580] by Александър Шопов
Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.