TimelineJun 15, 2005:

2:22 PM Changeset [5] by yavorescu
(tomboy/extras) Добавен е превода на zbrox * Преведени още няколко …
2:17 PM Changeset [4] by yavorescu
(libgnomesu/extras) Добавен е превода на zbrox, затваряме #16.
2:04 PM Ticket #16 ("административна парола") closed by zbrox
fixed
1:59 PM Ticket #4 ("Начална бележка" е с главна буква) closed by zbrox
fixed: готово и това е поправено. в блога съм пуснал .po файла.
1:54 PM Ticket #3 (Правописна грешка в първоначалния екран (Начална бележка)) closed by zbrox
fixed: готово, оправено е!
12:57 PM Ticket #17 (Към екипа: Молба за нов раздел) created by yavorescu
Моля да дадете съгласието си за нов раздел "non-gtk" за програми, …
12:57 PM Ticket #16 ("административна парола") created by Димитър Киров <dkirov@…>
"Моля въведете административна парола" не се свързва с "root …
12:30 PM Ticket #15 (Адресът за докладване на грешки е грешен) created by yavorescu
В "Заслуги" -> "Преведено от" адресът за докладване на грешки е …
12:13 PM Ticket #10 (превода затормозява прозореца за настройки) closed by yavorescu
fixed: Грешката е коригирана от kaladan. Благодарим за доклада, ще мине …
12:02 PM Ticket #14 ("Настройки на текстовия редактор") created by Димитър Киров <dkirov@…>
Прехвърлено от билет10. В …

Jun 14, 2005:

1:16 PM Changeset [3] by yavorescu
(totem/desktop) Добавена е последната ревизия от kaladan; пълен превод.
1:06 PM Changeset [2] by yavorescu
(gnome-system-tools/desktop) Добавена е последната ревизия от kaladan. …
9:35 AM Ticket #13 ("Релативна влажност" в Метеорологичния бюлетин) created by Калоян Доганов <kaloian@…>
В в диалога "Подробности" на Метеорологичния бюлетин едно от полетата …
1:07 AM Ticket #12 (Фалшив билет за тест на уведомяването) closed by yavorescu
fixed: Изглежда всичко е наред.
1:01 AM Ticket #12 (Фалшив билет за тест на уведомяването) created by Явор Доганов <yavor@…>
Фалшив билет за проверка на системата за изпращане на поща.

Jun 13, 2005:

10:19 PM Ticket #11 (Непълен превод на Balsa) created by Красимира Доганова <krasi@…>
Много ми харесва Evolution, но почти е невъзможно да се работи на моя …
10:05 PM Ticket #10 (превода затормозява прозореца за настройки) created by Димитър Киров <dkirov@…>
Един от най-неприятните за работа прозорци е "Настройки на Evolution". …
9:57 PM Ticket #9 (ITT: GNU Paint) created by Красимира Доганова <krasi@…>
Много бих искала тази програма да бъде преведена. Другите програми за …
5:57 PM Ticket #8 (Непреведени имена на градове) created by yavorescu
Някои от имената на градове и места не са транслитерирани на български …
5:47 PM Ticket #7 (menu edit) created by Dimitur Kirov <dkirov@…>
Менюто редактиране, вместо "Запомняне" -> "Копиране" "Напред" -> …
5:12 PM Ticket #6 (Името на преводача е на латиница) created by yavorescu
Освен, че името е на латиница, няма я и новата информация за преводачите.
3:53 PM Changeset [1] by yavorescu
Добавени са директориите на шестте основни раздела.
3:26 PM Ticket #5 (Използвано повелително наклонение) created by yavorescu
Преводът има нужда от осъвременяване съгласно новия стил, има и …
3:04 PM WikiStart edited by yavorescu
Първа версия на началната страница, кратки насоки за потребителите (diff)
12:10 AM Ticket #4 ("Начална бележка" е с главна буква) created by yavorescu
В първия екран на Tomboy "Начална бележка" е преведено с главна буква, …
12:06 AM Ticket #3 (Правописна грешка в първоначалния екран (Начална бележка)) created by yavorescu
"Неорганизирани" неволно се е получило "неогранизирани", допускам …

Jun 12, 2005:

10:19 PM Ticket #2 ("private key" е преведено погрешно) created by yavorescu
"Private key" е преведено погрешно като "личен ключ", а трябва да е …
10:12 PM Ticket #1 (Името на програмата е преведено) created by yavorescu
Името на програмата "Galeon" е преведено на български "Галеон", а …

Jun 8, 2005:

12:11 PM TracReports created by trac
12:11 PM TracModPython created by trac
12:11 PM TracNotification created by trac
12:11 PM RecentChanges created by trac
12:11 PM TracRoadmap created by trac
12:11 PM TracChangeset created by trac
12:11 PM TracEnvironment created by trac
12:11 PM WikiMacros created by trac
12:11 PM TracInstallPlatforms created by trac
12:11 PM TracLogging created by trac
12:11 PM TracAccessibility created by trac
12:11 PM TracTicketsCustomFields created by trac
12:11 PM WikiHtml created by trac
12:11 PM WikiStart created by trac
12:11 PM WikiPageNames created by trac
12:11 PM WikiRestructuredText created by trac
12:11 PM CamelCase created by trac
12:11 PM TracTickets created by trac
12:11 PM TracSupport created by trac
12:11 PM TracStandalone created by trac
12:11 PM TracMultipleProjects created by trac
12:11 PM TracAdmin created by trac
12:11 PM SandBox created by trac
12:11 PM TracGuide created by trac
12:11 PM TracLinks created by trac
12:11 PM TracQuery created by trac
12:11 PM TracUnicode created by trac
12:11 PM TracUpgrade created by trac
12:11 PM WikiNewPage created by trac
12:11 PM TitleIndex created by trac
12:11 PM TracWiki created by trac
12:11 PM TracBackup created by trac
12:11 PM TracPermissions created by trac
12:11 PM TracImport created by trac
12:11 PM TracInstall created by trac
12:11 PM TracSyntaxColoring created by trac
12:11 PM TracTimeline created by trac
12:11 PM WikiRestructuredTextLinks created by trac
12:11 PM TracBrowser created by trac
12:11 PM TracIni created by trac
12:11 PM TracRss created by trac
12:11 PM WikiFormatting created by trac
12:11 PM TracSearch created by trac
12:11 PM WikiProcessors created by trac
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.