Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 17 years ago

#92 closed defect (invalid)

Диалогът "Заслуги" на GNOME Мини съдържа странна информация

Reported by: Калоян Доганов <kaloian@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gnome-games
Severity: critical Keywords:
Cc:

Description

Диалогът "Заслуги" на GNOME Мини 2.10.1 съдържа неочаквано количество метаинформация, която очевидно няма място там. Нямам представа как се е стигнало до това омазване, допускам, че може да не е грешка на преводача, но все пак реших да докладвам за този проблем:

Помощ | Относно | Заслуги | Автори съдържа:

Главна игра:
Szekeres Istvan
Project-Id-Version: gnome-games
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2005-02-17 16:57+0200
PO-Revision-Date: 2005-02-17 16:57+0200
Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>
Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;

Лица:
Tuomas Kuosmanen
Project-Id-Version: gnome-games
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2005-02-17 16:57+0200
PO-Revision-Date: 2005-02-17 16:57+0200
Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>
Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;

Графика:
Richard Hoelscher
Project-Id-Version: gnome-games
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2005-02-17 16:57+0200
PO-Revision-Date: 2005-02-17 16:57+0200
Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>
Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;

Резултат:
Horacio J. Peña
Project-Id-Version: gnome-games
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2005-02-17 16:57+0200
PO-Revision-Date: 2005-02-17 16:57+0200
Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>
Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;

Оразмеряване и SVG поддръжка:
Steve Chaplin
Callum McKenzie

Attachments (4)

gnome-mines-credits.png (154.6 KB) - added by Калоян Доганов <kaloian@…> 17 years ago.
Снимка на диалоговия прозорец с грешката
gnomine-bg.png (17.9 KB) - added by yavorescu 17 years ago.
След прилагане на кръпката
gnomine-en.png (15.0 KB) - added by yavorescu 17 years ago.
Пак след кръпката (LANG=C)
patch.diff (468 bytes) - added by yavorescu 17 years ago.
Yeah, that's the patch!

Download all attachments as: .zip

Change History (12)

Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Attachment: gnome-mines-credits.png added

Снимка на диалоговия прозорец с грешката

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Severity: normalcritical

Въх!

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Нямам никаква представа защо се случва така. Същото се случва и при Федора 4. Преводът изглежда нормален. Мисля си, че е напълно възможно да има някакво парсване, което да се обозва с нашия превод. Може би ще трябва да се оплачм на човека поддържащ програмата.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Разбира се, авторите са омазали работата, ние сме невинни. Тази кръпка на gnomine/gnomine.c оправя нещата:

--- gnomine.c  2005-07-02 18:37:11.433948232 +0300
+++ ../patches/gnomine.c    2005-07-02 18:40:28.489991160 +0300
@@ -430,17 +430,13 @@
 {
    const gchar *authors[] = {
        _("Main game:"),
-        "Szekeres Istvan",
-        "",
+        "Szekeres Istvan\n",
        _("Faces:"),
-        "Tuomas Kuosmanen",
-        "",
+        "Tuomas Kuosmanen\n",
        _("Graphics:"),
-        "Richard Hoelscher",
-        "",
+        "Richard Hoelscher\n",
        _("Score:"),
-        "Horacio J. Pe\xc3\xb1""a",
-        "",
+        "Horacio J. Pe\xc3\xb1""a\n",
        _("Resizing and SVG support:"),
        "Steve Chaplin",
        "Callum McKenzie",

Прилагам и снимки от резултата. Пробвал съм го под GNOME 2.8 (Debian testing), където има същата грешка. Калоянъ ако ми отстъпи процесорно време на corellia ще го пробвам и на 2.10 :-)

Changed 17 years ago by yavorescu

Attachment: gnomine-bg.png added

След прилагане на кръпката

Changed 17 years ago by yavorescu

Attachment: gnomine-en.png added

Пак след кръпката (LANG=C)

comment:4 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Яворе, имаш акаунт на Корелия, има включен и X11-forwarding, така че "планетата" е на твое разположение. :-)

comment:5 Changed 17 years ago by Явор Доганов <yavor@…>

Добре е поне да инсталираш пакета cvs, за да мога да направя checkout от HEAD :-))

Ще ми трябват и cdbs и librsvg2-dev.

comment:6 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Имаш ги.

Changed 17 years ago by yavorescu

Attachment: patch.diff added

Yeah, that's the patch!

comment:7 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: invalid
Status: newclosed

Подвърждавам моята скромна кръпка за GNOME 2.10. Не можах да компилирам от HEAD, някои неща са счупени, но навярно всичко ще е наред. Калояне, нали имаш акаунт в bugzilla.gnome.org, би ли докладвал тази грешка там?

Затварям билета като невалиден, тъй като тази грешка няма нищо общо с превода (но хвала, че си я забелязал).

comment:8 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Forwarded upstream. ;-)

Това е грешка 309368 в системата за проследяване грешки в GNOME.

Note: See TracTickets for help on using tickets.